Dopuszczenie przywozu z Ukrainy do UE mięsa drobiu, produktów drobiowych oraz jaj i produktów jajecznych nastąpiło na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 88/2013 z dn. 31 stycznia 2103 r. Do tej pory trwały jednak procedury formalne zatwierdzające poszczególne zakłady.

W 2013 r. Ukraina planuje ulokować na unijnym rynku ponad 50 tys. ton mięsa drobiu, wolumen ten będzie z roku na rok wzrastał.

Eksperci szacują, że potencjalny eksport ukraińskiego drobiu do UE może wynieść ok. 200 tys. ton mięsa kurcząt rocznie. Ministerstwo prognozuje również dwukrotny spadek importu drobiu na Ukrainę w 2013 r. Podobał się artykuł? Podziel się!