CLITRAVI (Unijne Stowarzyszenie Przetwórców Mięsa i Drobiu) to międzynarodowe stowarzyszenie, skupiające 28 krajowych organizacji branży mięsnej i drobiarskiej z państw Unii Europejskiej. Wśród nich znajduje się Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza zrzeszającą polskich hodowców, producentów i przetwórców drobiu.

Co roku każda z krajowych organizacji zrzeszonych w ramach CLITRAVI gości przedstawicieli innych państw w swoim kraju. W tym roku wydarzenie miało miejsce w Polsce w dniach 10-12 maja, pod egidą KRD-IG.

Cała konferencja poświęcona była zagadnieniom dotyczącym branży przetwórstwa mięsa i drobiu na rynku wspólnotowym, a także jej przyszłości w ujęciu globalnym. Jednakże wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących sektora żywnościowego nie jest jedyną rolą corocznych spotkań członków stowarzyszenia. Bardzo istotny punkt to rozwijanie idei Unii Europejskiej, rozumiane jako pogłębianie relacji wśród członków Wspólnoty oraz zacieśnianie więzi między przedstawicielami krajów unijnych, m.in. poprzez przybliżanie historii, kultury i dziedzictwa narodowego poszczególnych państw. Dlatego też poza seminariami i spotkaniami roboczymi uczestnicy mieli okazję zwiedzić Europejskie Centrum Solidarności.

- Czujemy się zaszczyceni, że powierzono naszej Izbie organizację jednego z najważniejszych spotkań przedstawicieli branży przetwórstwa mięsa i drobiu w Unii Europejskiej. W ciągu tych kilku dni mieliśmy okazję dyskutować o sytuacji tego sektora w kontekście wyzwań cywilizacyjnych takich jak: jakości i bezpieczeństwa żywności, dystrybucji w ujęciu globalnym, a także poszanowania środowiska przy równoległym rozwoju zintensyfikowanej produkcji surowców – poinformował Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

W gronie gości konferencji znaleźli się przedstawiciele sektora przetwórstwa mięsa i drobiu praktycznie ze wszystkich krajów Wspólnoty, a także urzędnicy unijni. Wśród nich reprezentanci Komisji Europejskiej: Dr. Sabine Jülicher - Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Innowacji w obszarze Żywności i Paszy w DG SANTÉ, która podczas swojego wystąpienia omówiła zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności oraz Rudolf Mögele - Zastępca Dyrektora Generalnego DG AGRI, który przedstawił obecną sytuację na rynku mięsa wieprzowego, wołowego i drobiu w UE i pochylił się nad jego przyszłością.