Wcześniej 26 przedstawicieli państw członkowskich głosowało przeciwko propozycji w Unijnym Stałym Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego. Komisarz podkreśliła, że nieodłączną częścią propozycji są surowe, ale proporcjonalne warunki, dające się uzasadnić na gruncie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa.

Unijna Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uważa odkażanie drobiu substancjami chemicznymi za pożyteczne narzędzie, uzupełniające praktyki w dziedzinie higieny, które są stosowane w Unii Europejskiej. Komisarz powtórzyła również, że opinie naukowe na ten temat, nie stoją na przeszkodzie zezwoleniu na takie działania, których zaakceptowanie jest również możliwe w oparciu o obowiązujące ramy prawne.

Najważniejszą kwestią, według Komisarz UE, jest jednak to, że niezależnie o którego partnera handlowego chodzi, żadne międzynarodowe zobowiązanie nie może pozwalać na to, aby podważać normy bezpieczeństwa żywności i zdrowia unijnych konsumentów. Już od dawna toczy się dyskusja we Wspólnocie dotycząca przywozu do UE chlorowanych kurczaków z USA.

Pod naciskiem pytań ze strony niektórych europarlamentarzystów, Komisarz Vassiliou podkreśliła, że Amerykanie byli niezadowoleni, gdy Komisja stanęła na stanowisku, że warunki nie będą mogły być wycofane. Rada Ministrów, od lipca br. pod przewodnictwem Francji, ma teraz trzy miesiące na rozważenie przekazanej propozycji. Dyskusja nad propozycją może odbyć się na lipcowym albo na wrześniowym posiedzeniu Rady.

We wczorajszym głosowaniu nad propozycją posłowie z Parlamentu Europejskiego wypowiedzieli się przeciwko zezwoleniu na przywóz produktów odkażanych chemicznie ze Stanów Zjednoczonych. Wezwano Radę, aby nie zgadzała się na dopuszczenie czterech substancji do użytku w sektorze mięsa drobiowego. Według Parlamentu, przywóz takiego mięsa mógłby osłabić unijne standardy. Jedynie 27 parlamentarzystów zagłosowało za propozycją, 11 wstrzymało się od głosu. Uchwała parlamentu nie jest jednak prawnie wiążąca.

Źródło: farmer.pl; FAMMU/FAPA na podst.: AgraFacts, Reuters

Podobał się artykuł? Podziel się!