Giełda w Toledo

Ceny z ferm za jaja klasyfikowane i pakowane hurtowo wyrażone są w euro/tuzin.

Rozmiar

Tydzień 40

28.09.07

Różnica

Tydzień 41

5.10.07

Różnica

Tydzień 42

11.10.07

Różnica

Tydzień 43 19.10.07

Różnica

XL (73 gr)

Super duże

1,20

0

1,20

0

1,20

0

1,20

0

L duże

(67-73 gr)

1,03

+ 0,02

1,03

0

1,05

+ 0,02

1,06

+ 0,01