O wysokich karach finansowych rozmawiają zaniepokojeni rolnicy na forach internetowych. –Słyszeliście, że za wypuszczenie kur z kurnika 8 tys. zł kary? – napisał jeden z użytkowników profilu „Rozmowy o rolnictwie” na Facebooku.

Sprawdziliśmy – i rzeczywiście, kary mogą być nakładane ze względu na trwającą walkę z ptasią grypą, na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Przemysłowe fermy i przydomowe kurniki

Nowe przepisy i zasady bioasekuracji, które weszły w życie pod koniec grudnia, dotyczą wszystkich, i małych gospodarstw przyzagrodowych, które utrzymują drób na własne potrzeby, jak i ferm komercyjnych z hodowlą w systemie zamkniętym.

– Faktycznie są wprowadzone kary pieniężne – wyjaśniła redakcji Manuela Rak,  dyrektor biura prawnego Głównego Inspektoratu Weterynarii i wskazuje na artykuły 45, 46, 47 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. Dają one Głównemu Lekarzowi Weterynarii prawo do nakładania kar za nieprzestrzeganie przepisów. – Jeśli rolnicy nie stosują się do tych środków zapobiegawczych, narażają się na nałożenie kary pieniężnej przez powiatowego lekarza weterynarii, która jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej. Od niej można się odwołać jak od każdej decyzji – dodała Manuela Rak.

Jak wyjaśniła dyrektor Rak, naruszenie zarządzonych w rozporządzeniu środków bezpieczeństwa (czyli np. niewystarczające odosobnienie zwierząt - red.) może wiązać się z ponoszeniem przez posiadaczy zwierząt odpowiedzialności karnej na podstawie art. 78 pkt 2 lub z nałożeniem kary finansowej na podstawie art. 85 a ust. 1 pkt 14, 16, 19, 22 i 24 ustawy.

Ile zapłacimy za złamanie przepisów?

Wysokość kary pieniężnej uzależniona jest od rodzaju naruszenia i może wahać się od 0,2 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, napisała Manuela Rak.

Ile to będzie w przeliczeniu? GUS podaje wysokość tego wynagrodzenia za 2016 r. w lutym. Wysokość wynagrodzenia z roku 2015 to 3899,78. Jak łatwo policzyć,  rolnicy mogą więc zapłacić od 779,95 do 7 799,56 zł.