Jak podkreślają właściciele brojlerów z Podkarpacia, tak niskie kwoty, jakie otrzymują za dostarczony surowiec nie są uzasadnione względami ekonomicznymi. Dlatego też istnieje uzasadnione podejrzenie, że trudną sytuację, w jakiej znalazł się hodowca, u którego w stadzie wykryto salmonellozę próbują wykorzystać ubojnie i zakłady przetwórcze, pozyskując sposób tańszy surowiec.

Zgodnie założeniami Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych drobiu gatunku kura ,,Gallus gallus’’ zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, odszkodowanie należy się hodowcy z tytułu uboju zwierząt z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej, drobiu padłego w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, Ponadto posiadaczom zwierząt przysługuje zwrot wydatków związanych z zabiciem, transportem zwierząt lub zwłok zwierzęcych oraz ich unieszkodliwieniem.

Natomiast w przypadku w wdrażanego w tym roku ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura ,,Gallus gallus’’ nie są przewidziane żadne odszkodowania z tego tytułu.

Zdaniem hodowców drobiu powinny zostać więc wprowadzone do tego Programu zapisy gwarantujące właścicielom kurzych ferm wypłatę odszkodowań za straty poniesione w związku ze sprzedażą brojlerów zakładom poniżej kosztów chowu i produkcji

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!