W przypadku piskląt temperatura otoczenia nie może być zbyt niska - ich słabo rozwinięty mechanizm termoregulacji uniemożliwia wyrównanie strat ciepła. Z tego względu polecanym rozwiązaniem jest ogrzewanie strefowe (o rozkładzie od 16°C do 32°C) pozwalające ptakom na wybór optymalnej dla nich temperatury.

Warto pamiętać, by wygrzewanie obiektu rozpocząć relatywnie wcześnie, przynajmniej 3 doby przed planowanym wstawieniem kurcząt. Stopniowe ogrzewanie obiektu do wymaganej temperatury gwarantuje stabilność warunków temperaturowych.

Odpowiedni program świetlny wpływa zarówno na pobieranie paszy, jak i na wzrost ptaków - istotna jest długość dnia świetlnego oraz natężenie światła. Dla ułatwienia adaptacji piskląt do nowego pomieszczenia, w pierwszych dniach po zasiedleniu stosuje się oświetlenie o większym natężeniu (do 20 lx), które w kolejnych dniach rozwoju zmniejsza się, by po 35. dniu życia ponownie zwiększyć.

Zabieg ten zapewnia harmonijny wzrost masy ciała brojlerów oraz ich układów i narządów wewnętrznych, zmniejszając ryzyko chorób metabolicznych. Na odczuwalność temperatury, a tym samym potrzeby energetyczne kurcząt bezpośrednio wpływa wilgotność powietrza w kurniku. Jeśli przekracza ona zalecane granice 60 - 70proc. może doprowadzić do obniżenia odporności ptaków i zwiększenia niebezpieczeństwa zachorowania na choroby pasożytnicze oraz zakaźne.

Nie mniej groźne dla rozwoju ptaków jest zbyt suche powietrze. Przyczynia się ono do nadmiernego parowania organizmu, a także zwiększenia zapylenia w powietrzu, działającego drażniąco na górne drogi oddechowe kurcząt. Bardzo ważna jest również wentylacja - jej intensywność musi być zwiększana wraz ze wzrostem brojlerów (z 0,6 do 6 m3/h/kg masy ciała). Występujący w przypadku niedostatecznej wentylacji niedobór tlenu oraz zbyt duża ilość szkodliwych gazów w powietrzu, mogą być przyczyną występowania wielu chorób metabolicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!