Autoszczepionki według Prawa farmaceutycznego to weterynaryjne immunologiczne preparaty lecznicze wytworzone z patogenów pochodzących od zwierząt, znajdujących się w danym gospodarstwie. Przeznaczone są do leczenia zwierząt występujących w tym samym gospodarstwie.

Dr Jarosław Wilczyński odpowiedział na najważniejsze pytania dotyczące tematyki autoszczepionek.

Czym tak naprawdę są autoszczepionki?

 - Autoszczepionki są to nowoczesne i innowacyjne preparaty lecznicze umożliwiają kontrolę zakażeń bakteryjnych w stadach drobiu z wykorzystaniem patogenów bytujących na fermie poprzez ich podawanie w formie inaktywowanej (czyli zabitej, pozbawionej zdolności wytwarzania choroby, czyli bezpiecznej). Dzięki ich podaniu podnosimy swoistą odporność ptaków co w znacznym stopniu chroni je przed wystąpieniem choroby zakaźnej.

Z czego składa się autoszczepionka?

 - Autoszczepionka składa się z frakcji antygenowej, adiuwantu oraz stabilizatorów i konserwantów. Autoszczepionki bakteryjne mogą zawierać w sobie różne bakterie wyizolowane z danej fermy, dlatego są o wiele lepiej dostosowane i bardziej skuteczne, do konkretnej sytuacji, niż jakiekolwiek szczepionki komercyjne. Na przykład jedna szczepionka może zawierać kilka serotypów Pasteurelli, ORT, E.Coli, i Bordatelle. To, jakie szczepy zostaną użyte zależy tylko i wyłącznie od izolatów uzyskanych z fermy.

 Gdzie mają zastosowanie autoszczepionki?

 - Autoszczepionki stosowane są bardzo powszechnie w całej Europie, z powodzeniem zabezpieczają stada przed zakażeniami bakteryjnymi. Stosując je hodowcy ograniczają ilość stosowanych antybiotyków. W wypadku nawracających zakażeń bakteryjnych w stadach ptaków długo żyjących (nioski, rodzice, indyki, drób wodny) nie ma lepszego sposobu na poprawę zdrowotności niż zastosowanie autoszczepionki.

Co stanowi o powodzeniu użytej autoszczepionki?

 - Skuteczne użycie autoszczepionki musi być poprzedzone dokładną analizą bakteriologiczną, która pozwoli na uzyskanie szczepów bakterii powodujących problemy na danej fermie. Mogą to być szczepy wyizolowane w naszym laboratorium, ale również w każdym innym, które zgodzi się je do nas przesłać. W wypadku izolowania bakterii E.Coli należy określić jej patogenność, aby mieć pewność, że właśnie ten wyizolowany szczep powoduje chorobę. Jeżeli za pierwszym razem nie wszystkie istotne dla problemu bakterie znajdą się w szczepionce, istnieje możliwość „poprawienia” autoszczepionki i w kolejnej produkowanej serii możemy dodać następne wyizolowane patogeny. W ten sposób poszerzamy spectrum działania naszego produktu.