Polska to kraj wieloletnich tradycji w hodowli zwierząt, a także znacznej konsumpcji mięsa oraz wędlin wieprzowych. Jak podaje GUS, Polacy zjadają rocznie ok. 41 kg wieprzowiny. Jednocześnie 30% spożywanego w Polsce mięsa nie jest produkowane w kraju. Chcąc poprawić efektywność gospodarstw oraz wzmocnić pozycję polskiego mięsa wieprzowego na światowym rynku, firma Gobarto postanowiła uruchomić Program Gobarto 500.

Głównym założeniem projektu jest współpraca pomiędzy rolnikiem, a firmą Gobarto w zakresie integracji tuczu trzody chlewnej. Kooperacja będzie polegała na budowie, na gruncie rolnika, budynku inwentarskiego na 2000 stanowisk. Firma Gobarto zapewnia finansowanie oraz wsparcie w trakcie uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. Zwierzęta będą dostarczane przez Gobarto, a następnie odebrane do własnych zakładów mięsnych po osiągnięciu ustalonej wagi ubojowej. Umowa współpracy zostanie podpisana na okres 15 lat i zagwarantuje rolnikowi szereg korzyści. Co więcej, hodowcy, którzy wezmą udział w programie będą mogli skorzystać ze szkoleń przygotowanych w ramach Akademii Rolnika, podczas których zdobędą specjalistyczną wiedzę dotyczącą nowoczesnych technik tuczu trzody chlewnej. Ponadprzeciętne wyniki produkcyjne będą nagradzane premią.

Do kogo skierowany jest program?

W programie mogą uczestniczyć rolnicy posiadający grunt rolny, na którym możliwe jest wybudowanie obiektu inwentarskiego na 2000 stanowisk tuczowych. Rolnicy powinni posiadać doświadczenie w produkcji trzody chlewnej, wykazywać się znajomością procesu tuczu oraz wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez Gobarto S.A. Brak doświadczenia nie wyklucza hodowców z udziału w projekcie. Niezbędną wiedzę oraz kompetencje będą mogli zdobyć dzięki Akademii Rolnika. Firma Gobarto zapewnia kompleksową pomoc zarówno w procesie pozyskania pozwolenia na budowę jak i zapewnia finansowanie całego procesu inwestycyjnego.