W procesie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku producentom pomagają uzyskane certyfikaty jakości żywności, które gwarantują, że cały proces produkcji spełnia restrykcyjne wymagania. Podczas sesji zdjęciowych, realizowanych na potrzeby kampanii „Historia pochodzenia jakości”, mieliśmy okazję porozmawiać z Panem Grzegorzem Majchrzakiem oraz z Panem Wojciechem Pacyną o wymaganiach i standardach tworzących jakość w systemie QAFP.

Grzegorz Majchrzak, hodowca i producent trzody chlewnej, prowadzący gospodarstwo rodzinne, pokoleniowe, zwraca uwagę na konieczność posiadania systemów jakości w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej. „Prowadzę hodowlę z tradycjami. Od lat stawiam w moim gospodarstwie na jakość. Dzisiaj trudno funkcjonować bez systemu jakości. Od dwóch lat jestem scertyfikowany w systemie QAFP. Zdecydowałem się właśnie na ten system jakości dlatego, że pozwala on nam, hodowcom na konsolidację rynku. W dzisiejszych czasach najważniejszą kwestią  jest obrona hodowli polskiej trzody chlewnej, polskich ras, które oferują wspaniałą smakowitość. Konsument wymusza na nas produkcję najwyższej jakość mięsa wieprzowego, a tę gwarantuje QAFP.

System QAFP jest multiproduktowym programem uznanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2009 roku za krajowy system jakości żywności. Jakość w systemie QAFP jest traktowana priorytetowo i wieloaspektowo. Grzegorz Majchrzak podkreśla znaczenie trzech podstawowych elementów systemu. „Są trzy filary systemu QAFP, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze dobór genetyczny: aby zostać certyfikowanym w systemie należy wykazać się odpowiednią slelekcją ras, w tym w szczególności polskiej białej zwisłouchej (pbz) i wielkiej białej polskiej (wbp). Genetyka dopasowana do krajowych warunków pozwala na otrzymanie bardzo dobrego produktu. Po drugie, żywienie: odpowiedni dobór pasz, zwłaszcza na etapie późnego tuczu, odgrywa tu bardzo dużą rolę, wpływa bowiem na smak, zapach i kolor mięsa. Po trzecie, system QAFP wymaga od nas spełnienia warunków dobrostanu zwierząt poprzez kontrolowanie  poziomu amoniaku, siarkowodoru i zapewnieniu odpowiedniego dopływu światła w chlewni.