Alpaki są ciekawskie, ale czujne, bardzo przyjazne i nie mają wielkich wymagań. Hodowane są dla wysokiej wartości wełny. Pochodzą z Ameryki Południowej.

- Jako rodzina rolnicza poszukiwaliśmy alternatywy, aby wykorzystać naszą ziemię i stworzyć sobie źródło dochodów w naszym gospodarstwie.

Po intensywnych poszukiwaniach państwo Grüttner zdecydowali się do stworzenia hodowli alpak, aby wykorzystać efektywnie łąki. Rozpoczęli hodowlę w roku 1999 posiadając 10 cielnych samic. Przez około 5 lat prowadzili hodowlę na małą skalę.

- Nie wiedzieliśmy, jak się rozwinie rynek alpak. W roku 2004 rozszerzyliśmy nasze gospodarstwo. Hodowla alpak stała się - od podawania paszy, przez strzyżenie, do zarządzania hodowlą i marketingiem - naszą główną działalnością – mówi Grüttner.

- Dziś nasze stado składa się z ponad 100 zwierząt o bardzo dobrym potencjale genetycznym.

Wypasamy je na 18 ha łąk i jesteśmy jednym z największych hodowców alpak w Niemczech.

- W 1999 roku była w Niemczech garstka alpak. Były one w ogrodach zoologicznych, parkach zwierząt lub u hodowców - hobbystów. W dziedzinie hodowli alpak my byliśmy pionierami – dodaje.

Państwo Grüttner byli jednymi z pierwszych hodowców w Niemczech. - Z tego powodu wszystkiego musieli uczyć się sami. Było to dość trudne, ponieważ nie było internetu, literatury, ani fachowców. Również weterynarze nie wiedzieli wiele o alpakach i ich hodowli. Musieliśmy sami wszystkiego próbować, aby stopniowo się rozwijać – mówi Grüttner.

Obecnie w Niemczech jest około 12 do 15 tysięcy alpak.

Hodowca opowiedział również o warunkach utrzymania alpak.  Zwierzęta spędzają cały rok na łące i potrzebują tylko prostej, ale suchej, trójstronnej wiaty. Powinna ona być tyłem do kierunku wiatru. Na zwierzę zakłada się ok. 2 m2. Łąki powinny być regularnie pielęgnowane i traktowane nawozem azotowym. Na dwa zwierzęta powinno się zarezerwować przynajmniej 1000 m2, aby trawa mogła się zregenerować, a zwierzęta miały wystarczający wybieg i dużo pożywienia. Na jednym hektarze można hodować 10 do 12 zwierząt (odpowiada to 1 krowie lub jednemu koniowi). Alpaki muszą mieć stale dostęp do czystej wody. Grüttner podkreśla, że nigdy nie wolno ich hodować samotnie, gdyż są to zwierzęta stadne. Przez cały rok ich paszą jest siano, a w okresach o mniejszej wegetacji - pasza uzupełniająca. Szczególnie ważne jest dobre siano, najlepiej z drugiego zbioru.