Konie zimnokrwiste w typie sokólskim wyhodowane zostały na terenach województwa podlaskiego, powiatu sokólskiego i jego najbliższych okolic. Ten typ koni powstał w wyniku krzyżowania konia prymitywnego zwanego Mierzynem z końmi zimnokrwistymi.

Ukształtowanie się tego typu jest ściśle powiązane z warunkami środowiskowymi panującymi w północno- -wschodniej części Polski, czyli ostrym klimatem i słabą w odniesieniu do innych rejonów Polski jakością gleb.

Konie te odznaczały się dużą odpornością na głód i zimno, nadawały się również do pracy w zaprzęgu, jednak z powodu niskiej masy ciała nie były najlepszą siłą pociągową w transporcie i ciężkich pracach polowych, co stało się powodem poszukiwań przez rolników większych i cięższych koni zimnokrwistych do krzyżowania.

Są to konie o niezbyt dużych głowach, dobrze umięśnionej szyi, z wyraźnie zarysowanym kłębem, szeroką i pojemną klatką piersiową. Praktycznie zawsze występuje u nich spadzisty zad i wyraźna dysproporcja pomiędzy silnym i masywnym tułowiem a suchymi stawami - w porównaniu do innych koni zimnokrwistych. Konie sokólskie, dzięki dobrej przemianie materii, są odporne na schorzenia kończyn tylnych. Odznaczają się spokojnym temperamentem.

Od 2007 roku konie zimnokrwiste w typie sokólskim objęte są Programem Ochrony Zasobów Genetycznych realizowanym wspólnie przez hodowcę koni, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy i Polski Związek Hodowców Koni. Program ściśle określa założenia dotyczące ochrony danego gatunku (zootechniczne - wymiary i budowa, wzorzec rasowy i pracę hodowlaną).

Programem tym objęte są wyłącznie klacze, które zostały do niego zakwalifikowane i uzyskały stosowną licencję oraz są kryte ogierami pochodzącymi ze specjalnej listy reproduktorów dopuszczonych do krycia klaczy sokólskich.

Celem Programu jest zachowanie specyficznego typu chronionych koni z uwzględnieniem regionu ich pochodzenia (warunków środowiskowych, w jakich typ koni sokólskich został wytworzony). W rodzimym dla tych koni województwie podlaskim Programem objętych jest ok. 503 klaczy pochodzących ze 126 stadnin (dane za 2013 rok).

W opinii wielu osób hodowla koni jest dziś jedynie sposobem na pewnego rodzaju biznes. Dotyczy to również koni gorącokrwistych, które użytkowane są na torach wyścigowych - w tak zwanym sporcie dla najbogatszych.