Japońska firma Calpis Co., Ltd produkuje napoje i probiotyki, które są używanie nie tylko w sektorze żywnościowym ale też w sektorze produkcji zwierzęcej. Produkty firmy są regularnie eksportowane i rozprowadzane w Europie.

Calpis została powitana przez Sekretarza Generalnego Didiera Jansa, w szeregach FEFANA, jako pierwszy stowarzyszony członek spoza UE. Według Sekretarza jest to potwierdzenie jak złożony jest globalny rynek paszowy i żywnościowy, i jak bardzo potrzebna jest integracja firm spoza Europy, które działają w tych sektorach.

Członkostwo w FEFANA oznacza dla Calpis lepsze zrozumienie regulacji prawnych obowiązujących w Europie, a także osiągnięcie tych samych standardów w wytwarzaniu produktów.

FEFANA jest Europejskim Stowarzyszeniem Składników Paszowych i ich Mieszanin. Organizacja ma silne podstawy, dzięki którym służy sektorowi pasz i dodatków paszowych, za pomocą badań, polityki, podejmowania decyzji o kształcie i tworzeniu nowych przepisów, zapewnia też przepływ informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami z sektora żywnościowego i paszowego. Dzięki unikalnej ramie Stowarzyszenia  i wiedzy członków skutecznie udaje się łączyć praktykę z nauką.

Stowarzyszenie  jest wspierane przez 100 firm z 28 krajów jest niezależnym organem opiniotwórczym. Przez pół wieku swojej działalności FEAFANA zdobyła  pozytywną reputację wśród kluczowych decydentów w Europie. Dlatego jest ważną jednostką opiniotwórczą, która ma wpływ na kształt przyszłego i obecnego prawa paszowego.

FEFANA współdziała również z innymi sektorami łańcucha żywnościowego, a głównym celem jest aby wszystkie zainteresowane strony, jak – firmy paszowe, rolnicy organy regulacyjne, konsumenci, organizacje badawcze jak i media były w pełni informowane o użyciu, bezpieczeństwie jak i korzyściach płynących ze stosowania specjalistycznych składników pasz. Podobał się artykuł? Podziel się!