Wprawdzie prognozy na sezon 2012/2013 przewidują, że w porównaniu z poprzednim sezonem światowe zbiory kukurydzy ulegną zmniejszeniu o około 5 proc., ale i tak będą wynosić około 833 mln ton. Rosnące z roku na rok zużycie ziarna kukurydzy spowodowało, że w ciągu ostatnich 4 lat światowe zapasy kukurydzy zmniejszyły się o około 19 proc. Dlatego światowe ceny kukurydzy wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Według danych MRiRW, średnia cena kukurydzy w Polsce w końcu września 2012 r. wynosiła 875 zł/tonę, natomiast średnia dla krajów UE 948 zł/tonę.

Od wielu lat pasze pozyskane na bazie uprawy kukurydzy są chętnie stosowane z uwagi na duży plon tej rośliny, wysoką zawartość energii oraz smakowitość.

Poszczególne pasze charakteryzują się jednak różną przydatnością w żywieniu świń. W tabeli 1 przedstawiono zawartość energii oraz wybranych składników pokarmowych w komponentach paszowych pozyskanych dzięki uprawie kukurydzy.

Ziarno kukurydzy

W porównaniu z ziarnem innych zbóż kukurydza odznacza się wysoką zawartością skrobi, a przez to również energii metabolicznej, natomiast zawiera najmniej białka w 1 kg. Ziarno kukurydzy zawiera prawie 4 proc. tłuszczu, w tym znaczną ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, np. zawartość kwasu linolowego w ziarnie kukurydzy wynosi zwykle 1,9-2,0 proc. Dostarczanie w dawce dużej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych powoduje, że słonina ma nieodpowiednią konsystencję, gdyż jest zbyt miękka. Tłuszcz kukurydziany jest cennym źródłem witaminy E, gdyż w 1 kg ziarna jest zwykle około 8 mg naturalnej witaminy E. Jeśli chodzi o biologiczną wartość białka zawartego w ziarnie kukurydzy, a szczególnie jego profil aminokwasowy, to w porównaniu z innymi zbożami zawartość lizyny jest niska. Jeszcze mniej korzystna jest zawartość tryptofanu, gdyż w ziarnie kukurydzy jest dwukrotnie niższa, aniżeli w jęczmieniu i pszenicy. W porównaniu z innymi zbożami ziarno kukurydzy odznacza się również niskim poziomem fosforu ogólnego, który jest strawny w zaledwie 15 proc. Ziarno kukurydzy zawiera dużą ilość barwników ksantofilowych nadających słoninie żółtą barwę. Dlatego w końcowym okresie tuczu ilość kukurydzy w dawce powinna być ograniczona. Przy stosowaniu wysokiego udziału kukurydzy w mieszankach dla świń wymagane jest uzupełnienie niedoborów aminokwasów oraz fosforu. W tabeli 2 przedstawiono porównanie zawartości poszczególnych składników mieszanki przeznaczonej dla tuczników (30-70 kg m.c.) w przypadku prostego i niekorygowanego zastąpienia pszenicy i jęczmienia 40-proc. udziałem ziarna z kukurydzy. Jak można przypuszczać, wprowadzenie do mieszanki dla tuczników dużej ilości kukurydzy wymaga jednak dobrego zbilansowania w zakresie białka, aminokwasów oraz fosforu strawnego.