Niezłe ziółka

Zdecydowanie szkodliwe w runi są chwasty absolutne. Często są to rośliny trujące dla zwierząt, jak chociażby: jaskry, knieć błotna, szczwół plamisty, szalej jadowity i wilczomlecz sosnka. Do grupy tej należą także chwasty powodujące gorzknięcie produktów pochodzenia zwierzęcego, jak: skrzyp błotny, rdest ptasi i rdest ostrogorzki. Zaliczane są do niej także rośliny będące pasożytami lub półpasożytami roślinności łąkowej – kanianki, świetliki, szelężniki, zagorzałki.

Do chwastów względnych, określanych zwykle jako zioła, należą na przykład: kminek zwyczajny, krwawnik pospolity, mniszek pospolity i babka lancetowata. Występując w małych ilościach (do 5 proc. składu runi), dodatnio wpływają na jakość plonu. Obok nich znajdują się jednak gatunki nieszkodliwe, ale o miernej wartości żywieniowej, stanowiące jedynie nadmierny balast w paszy i utrudniające zbiór, jak: szczaw tępolistny i kędzierzawy, barszcz zwyczajny, ostrożeń błotny i polny.

Umiejętność identyfikacji gatunków i określenie przyczyn pojawienia się chwastów jest pierwszym warunkiem podjęcia skutecznych sposobów ich zwalczania. Uregulowanie stosunków wodnych usuwa roślinność bagienną i przeciwdziała występowaniu chwastów i roślin mniej pożądanych, utrzymujących się w siedliskach ze zbyt wysokim poziomem wody gruntowej. 

Herbicydy to ostateczność

Na łąkach i pastwiskach chwasty można zwalczać metodami mechanicznymi, biologicznymi lub chemicznymi. Metoda mechaniczna obejmuje takie zabiegi, jak selektywne (miejscowe) koszenie czy wałowanie. Wykaszanie powtarzane kilka razy w roku (ale zawsze przed kwitnieniem), to bardzo skuteczna metoda niszczenia kęp śmiałka darniowego na pastwiskach. Można do niej zaliczyć także zaoranie łąk i pastwisk połączone z krótszym lub dłuższym wykorzystaniem jako grunty orne. Okres użytkowania ornego pozwala na oczyszczenie gleby z rozłogów chwastów wieloletnich i zniszczenie znacznej ilości nasion chwastów w niej zmagazynowanych. Jeżeli po ponownym obsiewie użytku zielonego pojawi się w młodej runi jeszcze znaczny odsetek ich siewek, należy wykonać podkaszanie pielęgnacyjne, a użytek wykorzystywać przemiennie. W jednym roku kośnie, a w kolejnym – pastwiskowo. Przemienne użytkowanie jest skutecznym dopełnieniem zwalczania chwastów uporczywych.