W pierwszych trzech dniach życia wyłącznym pokarmem cieląt jest siara, zawierająca dwa razy więcej suchej masy, cztery do pięciu razy więcej białka i składników mineralnych w porównaniu z mlekiem. Pokrywa ona całkowite zapotrzebowanie noworodka na wszystkie składniki odżywcze.

Siara na zdrowie
Siara jest niezbędna dla młodego organizmu, gdyż dostarcza mu przeciwciał wspomagających wykształcenie się odporności biernej i pobudzenie czynności przewodu pokarmowego. Ważne jest, aby cielę wypiło pierwszą porcję jak najszybciej po porodzie, gdyż poziom przeciwciał w siarze jest wtedy najwyższy. Wraz z upływem czasu od wycielenia zmniejsza się nie tylko stężenie przeciwciał w siarze, lecz także ich przepuszczalność przez ściany jelita cienkiego. Podanie siary bezpośrednio po wycieleniu ma więc decydujące znaczenie w przeciwdziałaniu wielu chorobom, przede wszystkim biegunkom i schorzeniom układu oddechowego. Duży wpływ na zapewnienie odpowiedniej odporności cieląt ma ilość wypitej przez nie siary. Zaleca się, aby ta ilość, którą cielę otrzyma przed upływem 24 godzin po wycieleniu, wynosiła 10 proc. masy ciała, czyli 4–5 l, przy czym ponad połowę tej ilości cielę powinno otrzymać w pierwszych pięciu godzinach życia. Po raz pierwszy cielę powinno być napojone w ciągu pierwszej godziny życia. Pierwszego dnia po porodzie siarę podaje się ciepłą w 4–5 porcjach po 1–1,5 litra na jeden odpas. W kolejnych dniach zmniejsza się częstotliwość pojenia do 3 razy, równocześnie zwiększając dawkę. Duża ilość pobranej siary korzystnie wpływa na wzrost i zdrowie cieląt, pod warunkiem, że karmi się je ostrożnie, zapobiegając przekarmianiu. Bardzo ważny jest także stały dostęp do czystej wody o odpowiedniej temperaturze.

Pierwsze pasze
Do czasu rozpoczęcia przeżuwania cielęta powinny pobierać pokarm wartościowy, łatwo strawny, zawierający białko o wysokiej wartości biologicznej. Takim pokarmem są preparaty mlekozastępcze. Można je podawać bezpośrednio po okresie skarmiania siarą. Preparaty najwyższej jakości stosuje się już od 4. dnia po urodzeniu (na przykład Pro Milk czy Ekono Milk). Od 2. tygodnia życia cieląt te same preparaty mlekozastępcze można już uzupełniać paszami treściwymi, z niewielkim  dodatkiem bardzo dobrej jakości siana. Jednak pójło przygotowane z preparatów mlekozastępczych powinno być podstawową paszą do wieku 4–5 tygodni. Ten system poleca się nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także z powodu lepszych efektów żywieniowych. Preparaty mlekozastępcze, w porównaniu z mlekiem, mają bowiem lepszy skład chemiczny – zawierają mniej białka i tłuszczu, a więcej laktozy i witamin. Dzięki żywieniu preparatami mlekozastępczymi unika się również przenoszenia zarazków z krowy na cielę, gdyż nie zawsze ssie ono czyste wymię. W mleku jest także więcej zanieczyszczeń i bakterii, a czasami mogą się w nim znajdować pozostałości po leczeniu antybiotykowym.