Pogoda okazuje się nieprzewidywalna, często podczas zbioru zbóż pada deszcz, więc wilgotność ziarna jest wtedy bardzo wysoka, a jakość obniżona. Dlatego tak ważny staje się sposób jego składowania. Zboże zebrane kombajnem nie jest jednorodne i znajdują się w nim różne zanieczyszczenia, dlatego ważne jest jego oczyszczenie, a także i sortowanie – wydzielenie frakcji ziarn o odpowiednich cechach zależnie od ich przeznaczenia. Ziarno najczęściej suszy się konwekcyjnie, gdzie czynnik suszący, doprowadzający ciepło do ziarna oraz odprowadzający wodę, przepływa wokół podgrzanego powietrza. Podczas suszenia uzyskuje się zmniejszenie masy, ale też zwiększenie jego trwałości w czasie przechowywania.

Zboże zebrane
Często ze względu na pogodę i nieprawidłową agrotechnikę ziarno zbóż zebrane kombajnem jest porośnięte, spleśniałe i uszkodzone. Znajduje się w nim piasek, grudki ziemi, nasiona chwastów. Dlatego tak ważne okazuje się jego wstępne czyszczenie, ponieważ czystość jest jednym z warunków prawidłowego przechowywania i wpływa na przebieg suszenia, a co za tym idzie, na wilgotność ziarna. Zboże o dużej wilgotności i temperaturze podlega niekorzystnym procesom, stwarza dogodne warunki do rozwoju mikroorganizmów i szkodników.
Samonagrzewanie ziarna pogarsza jego jakość oraz powoduje ubytki suchej masy. Intensywnie oddychające ziarno wytwarza dużo ciepła, które musi być odprowadzone.


Aktywna wentylacja przy użyciu powietrza zewnętrznego może być stosowana tylko podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, gdyż przy zbyt dużej wilgotności powietrza może zajść odwrotny skutek, a więc nawilgocenie ziarna. Natomiast przy wykorzystaniu podgrzanego powietrza można dosuszać ziarno niezależnie od pogody. Nagrzanie ziarna ponad dopuszczalną temperaturę może wpływać na jego jakość technologiczną i siewną. Szczególnie trzeba uważać podczas suszenia ziarna siewnego, bo może to wymagać stopniowego obniżania wilgotności przez kilkakrotne suszenie. Po zakończonym suszeniu obniża się temperaturę ziarna w komorze chłodzenia. Temperatura schłodzonego ziarna powinna być równa temperaturze powietrza atmosferycznego, mierzonej w nocy, może być ona wyższa, ale nie o więcej niż 5 st. C. Gdy nie ma możliwości schładzania ziarna wcześniej, przed zmagazynowaniem, należy je bezpośrednio po wysuszeniu załadować do silosów i przystąpić do schładzania.