Ptaki są zwierzętami stałocieplnymi, podobnie jak ssaki. Temperatura wewnętrzna ciała ptaków gospodarskich wynosi  41,3–42,1 st.C i jest większa niż u ssaków. Ptaki nie mają gruczołów potowych, mogą jednak tracić ciepło, ziając (dysząc). Temperatura ciała, przy której ptaki zaczynają ziać, mieści się u różnych gatunków w granicach 41– 43,5 st.C. Temperatura letalna ciała kur wynosi ok. 47 st. C.

Temperatury optymalne
Temperatura otoczenia od 9 do 29,5 st. C nie ma istotnego wpływu na nieśność jaj. Obniżenie jej jednak poniżej 9 st.C zmniejsza znacznie nieśność, a przekroczenie 29,5 st. C pogarsza procent zapłodnienia jaj i wylęgu piskląt. Zbyt wysoka i zbyt niska temperatura otoczenia mają wpływ na częstość kopulacji i na jakość nasienia.
Temperatury optymalne dla kurcząt w pierwszych dniach życia powinny wynosić pod sztuczną kwoką 30–35 st. C, a w pomieszczeniu mniej o 6–10 st. C. Umożliwia to ptakom okresowe chłodzenie ciała. W ciągu 3 lub 4 tygodni, wraz ze wzrostem masy ciała, maleje zapotrzebowanie kurcząt na ciepło. Dlatego pod sztuczną kwoką obniża się temperaturę do 25 st. C, a w pomieszczeniu do 20 st.C. Optymalna temperatura dla dorosłych kur wynosi 18–20 st.C, dla kaczek i gęsi – 8–12 st. C. Tylko indyki i kaczki piżmowe wymagają wyższej temperatury w czasie wychowu i chowu.

Każdy gatunek ptaków gospodarskich ma inny zakres temperatury neutralnej, przy której nie zmienia się temperatura ciała. Jeżeli temperatura otoczenia nie wykracza poza zakres termoneutralny, ptaki osiągają największą produkcyjność, gdyż potrzebują wtedy minimalnej energii, aby utrzymać temperaturę ciała. Kiedy temperatura otoczenia zwiększa się powyżej neutralnej lub maleje poniżej tej temperatury, zmienia się ciepłota ciała ptaków. Zakres zmian temperatury otoczenia powyżej górnej wartości neutralnej (zwanej wartością krytyczną) jest znacznie mniejszy niż zakres temperatury poniżej dolnej granicy krytycznej, przy której ptaki mogą jeszcze przeżyć. Kiedy na ptaki działa gorąco, zmniejszają one aktywność i wydzielanie ciepła i trzymają skrzydła z daleka od tułowia, by zwiększyć straty ciepła z gorzej izolowanych powierzchni ciała. W tym czasie piją one dużo wody i ochładzają się, spryskując wodą grzebień, dzwonki i pióra.