W pierwszych ośmiu miesiącach 2006 r. w firmach paszowych zatrudniających 50 osób i więcej produkcja pasz przemysłowych wyniosła 3,4 mln t i była o 6 proc. większa niż przed rokiem.

Tegoroczny bilans
Wystąpienie w końcu 2005 r. i w pierwszych miesiącach tego roku ognisk ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa przełożyło się na spadek zapotrzebowania na pasze na fermach drobiarskich. Efektem tego był duży spadek produkcji pasz na przełomie I i II kwartału. Spadek ten miał charakter przejściowy, gdyż od kwietnia produkcja pasz zaczęła szybko rosnąć. W sierpniu była już o 18 proc. większa od ubiegłorocznej. Przewiduje się, że w całym roku 2006 produkcja pasz przemysłowych wyniosła około 5,7 mln ton, czyli o ponad 7 proc. więcej niż w 2005 r. Wzrost ten jest związany przede wszystkim ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pasze przemysłowe, zwłaszcza dla drobiu. W pierwszych trzech kwartałach 2006 r., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, produkcja mięsa drobiowego w zakładach zatrudniających 50 osób wzrosła o 12 proc. Wyższa jest w tym roku także produkcja pasz dla świń i bydła.

Wzrost popytu na pasze w ostatnich miesiącach wynika również z relatywnego potanienia pasz przemysłowych w stosunku do zbóż. Ceny zbóż paszowych wzrosły co najmniej o 30–40 proc., a gotowych pasz jedynie o 5–8 proc. Jeszcze mniejsze są zmiany cen koncentratów wysokobiałkowych.

Szacuje się, że produkcja mieszanek średniobiałkowych wyniosła 4,7 mln ton i była o 285 tys. t większa od ubiegłorocznej. Produkcja koncentratów wysokobiałkowych będzie o 40 tys. t większa i wyniesie  630 tys. t, wobec 592 tys. t w ubiegłym roku. Wśród mieszanek średniobiałkowych dominują pasze dla drobiu, których produkcja wyniesie 3,6 mln t, czyli 77 proc. ogółu wytworzonych mieszanek średniobiałkowych. Produkcja koncentratów dla tego kierunku produkcji ukształtuje się na poziomie wyższym niż w roku poprzednim i wyniesie 70 tys. t, wobec 64 tys. t w 2005 r. Stosunkowo niewiele produkuje się mieszanek dla świń. Ich produkcja w 2006 r. wyniesie 720 tys. t i będzie o 100 tys. t (16 proc.) większa niż rok temu. Przewiduje się wzrost produkcji koncentratów dla świń z 460 tys. t w ubiegłym roku do 490 tys. t w tym roku.