Te ważne dla ekosystemu owady są nie tylko niezwykłe ze względu na swoją rolę, ale także ze względu na zachowanie. Wbrew powszechnie panującej opinii, nie wszystkie pszczołowate to gatunki społeczne, które żyją gromadnie w ulach lub gniazdach. Część gatunków prowadzi życie +przedspołeczne+, np. w koloniach. Zdecydowana większość to samotnicy - samodzielnie budują gniazdo i zaopatrują je w pokarm - tłumaczy ekspert programu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" Anna Krzysztofiak z Wigierskiego Parku Narodowego.

Dodaje zarazem, że bez względu na to, jaką formę organizacji pracy i życia wybierają pszczoły, ich rola w przyrodzie jest tak samo ważna - zapylają rośliny. Dzięki nim aż 70 proc. roślin uprawnych wydaje plon.

Tymczasem, w Polsce ponad połowa dziko żyjących pszczół, do których zalicza się np. trzmiele, murarki, porobnice, zadrzechnie, jest zagrożona wyginięciem. Naukowcy i działacze ekologiczni oceniają, że odbudowanie ich populacji będzie wymagało 10 lat globalnych działań.

Organizowana już czwarty raz akcja "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" ma zwrócić uwagę na istotną rolę pszczół dla całego środowiska, wpływać na zmianę postaw społeczeństwa oraz promowanie proekologicznych zachowań, które przyczynią się do ochrony natury, a w szczególności środowiska przyjaznego pszczołom.

Najnowsza edycja programu łączy w sobie trzy elementy: edukacyjny, badawczy i społeczny.

W marcu w placówkach edukacyjnych ruszają Akademie Przyjaciół Pszczół. Jest to program dla dzieci w wieku 6-13 lat, do którego mogą przyłączyć się szkoły podstawowe, świetlice i domy kultury z całej Polski.

Głównym jego celem jest nauka przez zabawę i ukazanie najmłodszym wyjątkowej roli pszczół w przyrodzie. W tym roku, w ramach akademii każda zaangażowana placówka edukacyjna, po zalogowaniu się na stronie programu (www.pomagamypszczolom.pl), będzie miała m.in. możliwość skorzystania z bezpłatnego pakietu kreatywnych scenariuszy zajęć i aktywności poruszających tematykę przyrodniczą. Przewidziano również konkurs z nagrodami w postaci wyposażenia pracowni przyrodniczej czy zestawów leksykonów przyrodniczych.