Organizacja chowu królików musi uwzględniać specyficzne ich wymagania. Konieczne są odpowiednie pomieszczenia, zapewniające zwierzętom warunki do należytego wzrostu, rozwoju i rozmnażania. Warunki te powinny jednocześnie ułatwiać zadawanie karmy, usuwanie odchodów, przeprowadzanie zabiegów hodowlanych i weterynaryjnych, odkażanie i sprzątanie pomieszczeń.

Króliki trzyma się najczęściej w klatkach. Jest to najkorzystniejszy sposób chowu, zwłaszcza w małych stadkach. Zwykle są to klatki jedno- lub wielokondygnacyjne, zależnie od rodzaju pomieszczenia. Mogą być także pojedyncze lub tworzyć zestawy. Zawsze jednak podstawowym elementem takiego pomieszczenia będzie pojedyncza klatka. Jej wymiary zależą od rasy i systemu utrzymania. Podano je w rozporządzeniu ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. W paragrafie 59. rozporządzenia podano minimalne warunki utrzymania królików.

Na wstępie rozporządzenia napisano, że króliki powinny być utrzymywane na wolnym powietrzu pod zadaszeniem albo w pomieszczeniach zamkniętych w klatkach lub kojcach. Można je trzymać pojedynczo lub grupowo. Samice i samce po osiągnięciu dojrzałości płciowej, a także zwierzęta stada podstawowego powinny być utrzymywane pojedynczo.

W rozporządzeniu podano minimalne wymiary klatek dla królików utrzymywanych pojedynczo oraz dla samic z młodymi. Zależą one od rasy królików.

  • króliki o masie ciała do 2,5 kg: powierzchnia podłogi co najmniej 0,18 mkw., szerokość - 38 cm, długość - 45 cm, wysokość - 28 cm.
  • króliki o masie ciała powyżej 2,5 kg do 6 kg: powierzchnia podłogi co najmniej 0,24 mkw., szerokość - 38 cm, długość - 60 cm, wysokość - 32 cm.
  • króliki o masie ciała powyżej 6 kg: powierzchnia podłogi co najmniej 0,315 mkw., szerokość - 45 cm, długość - 70 cm, wysokość - 43 cm.

Podana jest także powierzchnia podłogi w klatce, przeznaczonej dla królików utrzymywanych grupowo. W przeliczeniu na jedno zwierzę minimalna powierzchnia wynosi, zależnie od rasy:

  • króliki o masie ciała do 2,5 kg - 0,06 mkw.
  • króliki o masie ciała powyżej 2,5 kg do 6 kg - 0,08 mkw.
  • króliki o masie ciała powyżej 6 kg - 0,1 mkw.