- Cieszymy się, że Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Środowiska popiera wiele z naszych żądań dotyczących przetworzonych białek zwierzęcych oraz ponownego wprowadzenia przetworzonych białek zwierzęcych z nie-przeżuwaczy do pasz nie-przeżuwaczy, pod warunkiem, że nie pochodzą one z tego samego gatunku. Nawołujemy państwa członkowskie do jak najszybszego zniesienia tego zakazu. Ponowne wprowadzenie przetworzonych białek zwierzęcych to łańcucha pasz mogłoby ograniczyć zależność UE od importu roślin białkowych oraz pozytywnie wpłynąć na ceny pasz, które dramatycznie wzrosły od ubiegłego lata - powiedział sekretarz generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen.


Jeśli chodzi o rewizje systemu monitoringu BSE, Komitety Copa-Cogeca nalegają, aby Komisja przyśpieszyła prace, w celu zwiększenia koncentracji, skuteczności i opłacalności dla wszystkich państw członkowskich systemu nadzoru UE. Koniecznie należy stopniowo dopasowywać polityką żywnościową do poziomu zagrożenia BSE. Ostatnie badania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) pokazały, że można podnieść wiek badań BSE u zdrowego nie wpływając na bezpieczeństwo konsumentów.

- Ponadto zgadzamy się, że państwa członkowskie muszą stosować się do legislacji UE dotyczącej kontroli żywności i paszy oraz zarządzania ryzykiem, a także zapewnić zharmonizowaną implementację zasad UE w całej Unii. Nie jesteśmy jednak przekonani, czy tworzenie nowych instrumentów prawnych byłoby odpowiednim krokiem, zwłaszcza w świetle ostatniego sprawozdania Komisji na temat rozporządzeń dotyczących higieny, opublikowanego w 2009 roku. We wnioskach sprawozdania można przeczytać, że podjęto kroki konieczne do zapewnienia zgodności z prawodawstwem UE w dziedzinie żywności, istnieje jednak możliwość poprawy sytuacji związanej z jego wdrażaniem - dodał Pesonen.

Podobał się artykuł? Podziel się!