Wybierając mieszankę paszową warto zwrócić uwagę na jej proces produkcyjny. Wysokiej jakości pasza powstaje w wytwórni, gdzie wykorzystywane są innowacyjne rozwiązania technologiczne. Nowoczesnym rozwiązaniem zastosowanym, między innymi w ciechanowskiej wytwórni pasz należącej do CEDROB S.A., jest higienizacja mieszanek paszowych. Proces ten polega na obróbce termicznej mieszanek paszowych granulowanych oraz kruszonych., ogranicza do minimum obecność bakterii, w tym salmonelloz, a tym samym podnosi bezpieczeństwo biologiczne produktów stosowanych w żywieniu zwierząt.

Nowoczesne wytwórnie mogą także ponieść jakość produkowanych pasz, poprzez dozowanie płynnych enzymów na schłodzony granulat, co zwiększa strawność i przyswajalność mieszanek paszowych granulowanych i kruszonych przez zwierzęta. Dzieje się tak dlatego, że enzymy są dodawane do paszy po obróbce termicznej (higienizacja) i po procesie granulacji, a wzbogacanie mieszanek paszowych w enzymy przed tymi etapami produkcji mogłoby prowadzić do ich niewielkiej lub częściowej dezaktywacji, gdyż są one białkami wrażliwymi na wysoką temperaturę. W związku z tym, zastosowanie takiego rozwiązania daje pewność, że spełniają one, w jak najszerszym zakresie swoją rolę, która ma znaczący wpływ na efektywność trawienia składników pokarmowych. Dla producentów jest to niezwykle istotne, gdyż lepsze wykorzystanie paszy przez zwierzęta, to mniejsze jej zużycie i lepszy wynik ekonomiczny.

Podobał się artykuł? Podziel się!