Wykorzystanie w przemyśle paszowym nowych surowców pochodzących z produkcji biopaliw było głównym tematem odbytej w dniu 26 marca br. konferencji zorganizowanej przez Instytut Zootechniki PIB w Krakowie i Polski Związek Producentów Pasz. Wśród omawianych surowców prelegenci zwrócili szczególną uwagę na użycie w mieszankach paszowych gliceryny pochodzącej z produkcji estrów ze śruty rzepakowej i DDGS – suszonego wywaru gorzelnianego, będącego przetworzonym wywarem, jaki powstaje w produkcji bioetanolu.

konferencja2.jpg

Autor: R. Leroch

Opis: Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania referatu na temat wartości pokarmowej śruty arachidowej i zapoznania się z ofertą firm Kemin, Kahl, Thegra, Inter Yeast i Sano.

Zdaniem prof. Franciszka Brzóski tych surowców odpadowych będzie powstawać coraz więcej między innymi dlatego, że UE wymaga sukcesywnego wprowadzania dodatku bioetanolu w paliwach do poziomu 5 proc. Ponadto rosnąć będzie produkcja estrów z olejów rzepakowego, słonecznikowego i sojowego, które można stosować jako oleje napędowe w silnikach wysokoprężnych lub olej opałowy w piecach grzewczych. Szacuje się, że w Unii obecnie produkuje się ok. miliona litrów estrów metylowych, a w najbliższych dwóch latach produkcja ta wzrośnie nawet trzykrotnie. W swoim wystąpieniu profesor Jerzy Koreleski omówił szczegółowo przydatność produktów ubocznych z biopaliw w żywieniu świń i drobiu. Wytłoki rzepakowe można stosować w mieszankach dla loch prośnych i karmiących do 7 proc., zaś dla warchlaków – 8 proc., a tuczników – 10 proc. Dla drobiu nie zaleca się stosować większego udziału niż 4 proc. Jeśli chodzi zaś o glicerynę, to dla świń proponuje się stosować do 10 proc. mieszanki. Jej dodatkową zaletą jest nadanie paszy słodkiego smaku, co wpływa dodatnio na jej pobranie przez zwierzęta. W mieszankach dla kur niosek udział gliceryny nieoczyszczonej może wynosić 6 proc., natomiast dla brojlerów 5 proc.

Zastosowanie DDGS, czyli suszonego wywaru, według wyników badań, jakie zostały zaprezentowane przez profesora Koreleskiego, wynika, że w pierwszym okresie odchowu brojlerów udział suszonego wywaru nie powinien przekraczać 2 proc. mieszanki, zaś u starszych 5 proc. Dla kur niosek dopuszcza się stosowanie do 15 proc. wywaru kukurydzianego i można zastąpić nim do 12 proc. śruty poekstrakcyjnej sojowej. Przy tej okazji możliwe jest uzyskanie lepiej wybarwionego żółtka jaj. Z uwagi na niższą strawność białka i aminokwasów zawartych w suszonym wywarze dla świń zaleca się w żywieniu tuczników stosować 5-cio, maksymalnie 10-procentowy jego udział w mieszance.

Źródło: "Farmer" 08/2008

Podobał się artykuł? Podziel się!