Forum to będzie omawiać rozwój produkcji owczarskiej w kontekście stagnacji konsumpcji produktów tego sektora.

Przewodniczyć forum będzie John Byran przedstawiciel producentów i były przewodniczący stowarzyszenia irlandzkich farmerów.

Warsztaty przeznaczone są dla czołowych podmiotów z sektora prywatnego i publicznego w tym przedstawicieli produkcji, przetwórstwa, handlu i przemysłu mięsnego, a także delegatów tych  krajów UE, które są znaczącymi producentami baraniny.

Pierwsze spotkanie ma odbyć się w połowie listopada i zidentyfikować perspektywy i wyzwania sektora owczarskiego dotyczące produkcji, konkurencyjności i marketingu. Skupi się ono również na gospodarczym, społecznym i środowiskowym zrównoważonym rozwoju produkcji owiec.

Dwa kolejne warsztaty przewidziane są w 2016 r. i obejmują prezentacje niezależnych ekspertów, które pomogą ukierunkować dyskusje.

Stado owiec w UE liczy około 85 mln zwierząt, a roczna produkcja to około 710 tys. ton w wadze poubojowej. Znacząca produkcja ma miejsce w 13 krajach, a ponad 2/3 z niej ma miejsce w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Grecji.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!