Na pastwiskach dla koni ras lżejszych powinny być przede wszystkim trawy (tymotka, życica trwała i mieszańcowa, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa, wyczyniec łąkowy, mietlica biaława, kostrzewa czerwona) i pewne ilości roślin motylkowych (esparceta, lucerna siewna i chmielowa, koniczyna biała, komonica rożkowa). Dla źrebiąt i koni ras ciężkich lepsze są pastwiska z większym udziałem w runi roślin motylkowatych. Lepsza jakościowo jest pasza z pastwisk naturalnych niż zakładanych od nowa, z wysiewu złych jakościowo mieszanek. Ruń pastwisk dla koni okazuje się szczególnie narażona na zniszczenie przez ostre krawędzie kopyt i niskie przygryzanie roślin.

Nowe pastwiska

W mieszance wysiewanej na pastwiska przeznaczonej dla koni zaleca się udział ponad 50 proc. traw odpornych zwłaszcza na udeptywanie i niskie przygryzanie, mających nisko osadzone liście, intensywnie się krzewiących, tworzących zwartą ruń. Muszą one być także dostosowane do wymagań koni pod względem smakowitości i zdrowotności. Pierwszy wiosenny odrost dostarcza dużo wartościowej zielonki, co sprawia trudności z bieżącym zagospodarowaniem. Dlatego może być ona konserwowana na zimę w postaci siana lub kiszonki.

Do zakładania nowych pastwisk stosuje się mieszanki, w których połowa masy wysiewanych nasion stanowi życica trwała, w tym 15 proc. odmiany typu trawnikowego, np. Santa czy Niobe, o dużej zimotrwałości i dużej zwartości systemu korzeniowego. Średnio późne i późne odmiany życicy trwałej stanowią 35 proc. wagowego składu mieszanki, w tym 20 proc. odmiany diploidalne, np. Argona, Arka, i 15 proc. tetraploidalne, np. Diament i Maja. Trawami uzupełniającymi mieszankę są: wiechlina łąkowa – 20 proc. (odmiany średnio wczesne, np. Skiz i Duna) i tymotka łąkowa – 10 proc., poprawiająca wartość paszową i bardzo chętnie zjadana przez konie (odmiany średnio wczesne, np. Karta, Skala, Skald). Dodatkami są: kostrzewa czerwona – 7 proc. (odmiany Areta, Barma, Anielka o dużej zwartości runi i korzystnym rozkładzie plonu w czasie wegetacji), mietlica biaława – 3 proc. (odmiany średnio późne, takie jak Mieta i Stefka), życica mieszańcowa – 5 proc. (odmiany Trogres, Mega, o dużej dynamice odrastania roślin i stabilności plonowania), koniczyna biała – 5 proc. (odmiany drobnolistne, takie jak Lirepa, lub średnio listne, takie jak Astra, Dara, Rawo). Mieszankę wysiewa się 40–50 kg na hektar.