Z początkiem grudnia 2014 r. ruszyła wypłata jednolitych płatności obszarowych, a wysokość dopłaty z tego tytułu do 1 ha to 910,87 zł. W 2014 r. płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych w ramach wsparcia specjalnego to 556,37 zł do ha. Wysokość dopłat wyliczono na podstawie kursu 1 euro = 4,1776 zł z 30 września 2014 r., który jest podstawą do przeliczenia stawek wyrażonych w euro na złote oraz do naliczania płatności do gruntów rolnych za 2014 r.

W bieżącym roku, w ramach dopłat 2015-2020 szacowana wielkość jednolitej płatności obszarowej przewidziana jest na poziomie równowartości 107 euro do ha. Nastawiając się na uprawę roślin wysokobiałkowych, można uzyskać płatność związaną z produkcją, która ma stanowić równowartość 239,6 euro, za zazielenienia w wysokości odpowiadającej 71,8 euro, a także dopłatę z tytułu płatności dodatkowych, której szacowana kwota to równowartość 40,4 euro do ha. Są to szacunkowe dopłaty według informacji dostępnych na stronach AMiMR, jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że wysokości te mogą ulec modyfikacji. Dla produkcji wysokobiałkowych dokładna wielkość dopłat znana będzie, kiedy w kraju zliczony zostanie całkowity obszar upraw roślin strączkowych.

Płatności związane z produkcją roślin wysokobiałkowych przysługują rolnikowi, który prowadzi uprawę gatunków, do których w latach 2010-2014 przyznawana była specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin bobowatych, określanych wcześniej jako strączkowe i motylkowate drobnonasienne. Należą tu: bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwo na, komonica zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa oraz dodatkowo lędźwian, nostrzyk i wyka kosmata.

Płatność do roślin wysokobiałkowych przysługuje, jeżeli gatunki tu wymienione uprawiane są w plonie głównym, a limit pomocy względem powierzchni ustalono do 75 ha. We wszystkich sektorach na płatności związane z produkcją zostanie przeznaczona kwota ponad 500 mln euro rocznie. W sumie 15 proc. koperty krajowej, czyli maksymalny odsetek dopuszczony przepisami unijnymi.