Współpracę podjęły FEFANA (Europejskie Stowarzyszenie Dodatków Paszowych i ich Mieszanin) oraz EPA (Europejskie Stowarzyszenie Probiotyków).

EPA zostało utworzone, aby w szczególności wesprzeć promocję stosowania probiotyków w paszach.  Stowarzyszenie informuje środowiska naukowe, weterynarzy, dietetyków oraz pozostałe działy produkcji zwierzęcej i spożywczej o korzyściach płynących ze  stosowania probiotyków w żywieniu zwierząt.

Z kolei FEFANA reprezentuje interesy producentów dodatków paszowych zajmujących się również produkcją probiotyków. Działania stowarzyszenia koncentrują się głównie na aspektach prawnych związanych z produkcją i obrotem dodatkami paszowymi.
 
Zacieśnienie współpracy ma znaczenie strategiczne. Stowarzyszenia chcą zwrócić uwagę przedsiębiorstw na znaczenie probiotyków w dodatkach paszowych dla zwierząt, jednocześnie umacniając ich pozycję w przemyśle paszowym w skali światowej.

Nowe wspólne cele wyznaczone na pierwszy rok współpracy mówią o zwiększaniu innowacyjności w dziedzinie zastosowania i produkcji probiotyków przeznaczonych dla żywienia zwierząt. Dodatkowo prace naukowe mają iść w parze ze zwiększeniem promocji oraz świadomości o korzystnych efektach działania probiotyków na zdrowie i produkcyjność zwierząt. Podobał się artykuł? Podziel się!