Podobnie jak zeszłej zimy ogólne straty u właścicieli pasiek nieprzekraczających 50 rodzin były nieco wyższe niż straty u pszczelarzy posiadających powyżej 50 rodzin (odpowiednio 18,4 proc. i 17,1proc.). Średnia strata w mniejszych pasiekach, w skali całego kraju, była także wyższa niż w większych (odpowiednio 19,0 proc. i 15,4 proc.). Według 92 proc. pszczelarzy straty do 10 proc. rodzin byłyby do zaakceptowania, jednak 44proc. z nich poniosło straty wyższe.

Wiosną 2011 trzecia edycja ankiety COLOSS będzie przeprowadzona na zmodyfikowanej wersji zeszłorocznego kwestionariusza. Podobał się artykuł? Podziel się!