W porównaniu do stanu w grudniu 2010 r. pogłowie owiec wzrosło o 37,3 tys. sztuk (o 17,5 proc.), w tym stado maciorek o 19,2 tys. sztuk, tj. o 13,4 proc.

W sektorze prywatnym pogłowie owiec, w porównaniu z czerwcem 2010 r., spadło o 7,2 tys. sztuk (o 2,9 proc.), a w stosunku do stanu w grudniu 2010 r. zwiększyło się o 36 tys.sztuk (o 17,7 proc.) do poziomu 240,3 tys. sztuk.

W gospodarstwach indywidualnych stan pogłowia owiec zmniejszył się w skali roku o 7,5 tys. sztuk (o 3,1 proc.), a w stosunku do grudnia 2010 r. - zwiększył się o 35,8 tys. sztuk (o 18,5 proc.) do poziomu 230 tys. sztuk.

W sektorze publicznym stado owiec zmniejszyło się od czerwca 2010 r. o 0,1 tys. sztuk (o 1,5 proc.), a w porównaniu z grudniem 2010 r. - wzrosło o 1,3 tys. sztuk (o 13,2 proc.) do stanu 10,7 tys. sztuk.

Obsada owiec na 100 ha użytków rolnych wynosiła 1,6 sztuki wobec 1,7 szt. w czerwcu przed rokiem.

W strukturze pogłowia owiec ogółem udział maciorek (tj. samic, które miały już potomstwo i samic pokrytych po raz pierwszy wynosił 64,6 proc. i w porównaniu z czerwcem 2010 r. zwiększył się o 1,6 pkt proc.

W przekroju terytorialnym pogłowie owiec w czerwcu 2011 r. wzrosło w 8 województwach. Największy wzrost, o 20 proc. i więcej, odnotowano w województwach: podkarpackim (o 42,7 proc.), zachodniopomorskim (o 39,3 proc.), warmińsko-mazurskim (o 32,9 proc.) i podlaskim (o 27,8 proc.). W pozostałych województwach populacja owiec spadła, a najsilniej w wielkopolskim (o 23,6 proc.), małopolskim (o 16,7 proc.) i lubuskim (o 14,1 proc.).

W czerwcu 2011 r. największym udziałem w krajowym pogłowiu owiec charakteryzowały się województwa: małopolskie (28,8 proc.), wielkopolskie (9,5 proc.), podkarpackie (8,5 proc.) i podlaskie (7,9 proc.), a najmniejszym - opolskie (0,9 proc.), świętokrzyskie (1,4 proc.) i lubuskie (1,5 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!