Podstawowym celem zawiązanej grupy producentów jest zapewnienie członkom grupy zbytu wyhodowanych w ich stajniach koni po zadawalających cenach, zwiększanie dochodów uzyskiwanych w gospodarstwach członków oraz optymalizacja kosztów hodowli. Kolejnym celem Grupy Hodowców Koni „Koń Zimnokrwisty” jest promocja koni tychże ras nie tylko do celów hodowlanych, ale również do celów rekreacyjnych. Uznano, że będzie to możliwe dzięki koncentracji podaży i nawiązaniu stałej współpracy z wybranymi odbiorcami koni, firmami skupowymi przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Ponadto znaczących korzyści członkowie grupy upatrują w obniżce kosztów hodowli wynikającej ze zorganizowania wspólnego zaopatrzenia się w środki do hodowli, wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń, promowanie odpowiednich technologii hodowlanych oraz dostosowanie skali i jakości hodowli do popytu.

Grupa równolegle prowadzi zaawansowane działania mające na celu pozyskiwanie wiarygodnych partnerów na rynkach europejskich do współpracy w zakresie sprzedaży w oparciu o stałe umowy na sprzedaż koni hodowlanych, jak również do przetwórstwa mięsnego.
Spółka posiada na tę chwilę infrastrukturę dla stworzenia bazy eksportowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Ponadto zarząd spółki prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania infrastruktury dla kolejnej bazy eksportowej w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Członkowie Grupy Hodowców prowadzą swoją działalność w regionach, które stanowią polskie zagłębie w hodowli koni tych ras. Są to: Podlasie, Warmia i Mazury, Pomorze, Kujawy, Mazowsze, Lubelszczyzna oraz Podkarpacie.

W skład grupy producenckiej wchodzą: Stadnina Koni „Nowe Jankowice” koło Łasina w woj. kujawsko – pomorskim. Stado zarodowe klaczy koni ras Zimnokrwistych liczy 80 sztuk, a łączna ilość hodowlanych koni tych ras wynosi ponad 200 sztuk. Oprócz tego w ostatnim półroczu stadnina zakupiła ponad 60 ogierów programowych Zimnokrwistych od Stada Ogierów w Łącku, a w najbliższym czasie (trwa proces formalno – prawny) stadnina zostanie dokapitalizowana poprzez włączenie Stada Ogierów w Kętrzynie. Stado to jest największym stadem ogierów w Polsce i Europie jeżeli chodzi o hodowlę koni tzw. ciężkich. Stadnina Koni „Nowe Jankowice” od szeregu lat należy do ścisłej czołówki polskiej i europejskiej jeżeli chodzi o hodowlę koni ras zimnokrwistych, a poprzez włączenia Stada Ogierów Kętrzyn jedynie tę pozycję umocni. W niezbyt odległych od Łasina Turmiejach pod Gardeją Tomasz Kawski hoduje ponad 50 koni zimnokrwistych. Po drugiej stronie Wisły, w województwie pomorskim umiejscowiona jest licząca ponad 100 koni ras zimnokrwistych „Stajnia w Dolinie Brdy” której właścicielem jest Roman Szultka.