Jak przekazał PAP Witold Trólka z biura prasowego urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, budżet programu w tym roku wynosi 600 tys. zł. To nieco mniej niż w poprzednim roku (700 tys. zł) i tyle samo, co w latach 2011 i 2012 r.

Na projekty chroniące bioróżnorodność terenów woj. śląskiego poprzez wsparcie gospodarki pasterskiej ma trafić 465 tys. zł, a na działania promujące "Owcę Plus" - 100 tys. zł. Pozostała kwota - 35 tys. zł - zostanie przeznaczona na monitoring prowadzonych działań.

Pieniądze rozdzielane w głównym konkursie mają służyć czynnej ochronie bioróżnorodności i krajobrazu regionu. Odbywa się to przede wszystkim poprzez tradycyjny, szałaśniczy wypas owiec na halach i górskich polanach Beskidów, a także wypas owiec i kóz na tzw. murawach kserotermicznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Projekty "Owcy Plus" mogą tu dotyczyć np. opieki nad stadami, w tym odrobaczania, utrzymania prawidłowego stanu racic czy znakowania. Dofinansowywane mogą być zakupy tzw. pastuchów elektrycznych oraz tradycyjnego sprzętu, jak kotły, puciera (drewniane naczynia z klepek), czerpaki, formy itp. Wspierana może być budowa obiektów pasterskich (bacówki, szałasy), tradycyjnych drewnianych poideł, koszorów (zagród) dla zwierząt czy miejsc odpoczynku dla turystów.

Środki z tego konkursu mogą również trafiać na inne zabiegi, np. ograniczające zarastanie łąk czy polan przez krzewy i drzewa. Może to być np. bezpośrednie usuwanie niepożądanej roślinności.

W tym roku w Beskidach działania "Owcy Plus" mają pomagać chronić cenne krajobrazowo i przyrodniczo obszary o łącznej powierzchni 466 ha. Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej będzie to 91 ha.

Drugi konkurs ma wspierać działania promujące "Owcę Plus". Chodzi m.in. o lokalne lub regionalne imprezy mające przypominać tradycje i zwyczaje związane z pasterstwem i kulturą Beskidów i Jury, czy wydawanie niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji związanych z kulturą tych regionów, tradycyjnym pasterstwem i chronioną przyrodą. Na wsparcie mogą liczyć też pomysły wykonania promujących program gadżetów, np. z filcu, wełny lub skóry czy też zakupy strojów regionalnych dla wypasających na terenach objętych programem.

O dotacje z budżetu województwa mogą starać się organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie zrzeszające hodowców owiec i kóz. Wnioski można składać do 14 marca.

Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej "Owca Plus" funkcjonuje od 2007 r. Już po dwóch pierwszych latach zaobserwowano zwiększenie powierzchni terenów pastwiskowych i pogłowia owiec oraz zwiększenie bioróżnorodności roślinności łąk czy polan.

Inne efekty to większe zaangażowanie społeczności lokalnych w podtrzymywanie tradycji i zwyczajów i silniejsze zainteresowanie turystów pasterstwem i czynną ochroną przyrody. W 2010 r. samorząd woj. śląskiego zdecydował o kontynuowaniu programu do 2014 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!