W wyniku przetwarzania roślin zbożowych w przemyśle spirytusowym i produkcji bioetanolu, będącego dodatkiem do paliw, uzyskuje się sporą ilość wywaru. Jest to wartościowy pod względem żywieniowym produkt uboczny, który dla lepszego wykorzystania poddaje się procesom suszenia. Tak powstały suszony wywar, często nazywany DDGS (Dried Distillres Grains with Solubles – susz podestylacyjny zbożowy), może pochodzić z przerobu pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, żyta czy kukurydzy na bioetanol.

Jednym z największych producentów DDGS z kukurydzy są oczywiście Stany Zjednoczone, które rocznie dostarczają na rynek około 5 mln ton tego surowca. W Polsce szacuje się, że do 2011 r. ta produkcja wyniesie blisko 450 tys. ton. Obecnie sporo tego surowca się importuje.

Wykorzystanie w żywieniu

Suszony wywar podestylacyjny jest przede wszystkim wykorzystywany w żywieniu bydła zarówno mięsnego, jak i mlecznego. W USA blisko 80 proc. z ogólnej puli skarmianego DDGS trafia do paszy dla tej grupy zwierząt, a pozostałe 20 proc. dla świń i drobiu. W Europie jest podobnie, gdyż do karmienia bydła przeznacza się około 60 proc. ogólnej ilości, w wypadku świń – 20 proc. (głównie dla macior i starszych tuczników), zaś drobiu – również 20 proc.

W wielu doświadczeniach wykazuje się, że w mieszance paszowej pełnoporcjowej przeznaczonej dla brojlerów w pierwszej fazie tuczu udział suszonego wywaru nie powinien przekraczać 2 proc., zaś w wypadku kurcząt starszych 5 proc. W paszy dla kur niosek można stosować dodatek takiego wywaru do 15 proc. Taka ilość wywaru otrzymanego np. z kukurydzy może zastąpić w mieszance niemal 12 proc. śruty poekstrakcyjnej sojowej, zależnie od wartości pokarmowej komponentów mieszanki. Wykorzystanie wywaru z kukurydzy może też pozytywnie wpłynąć na zabarwienie żółtka jaj. W żywieniu świń stosowanie suszonego wywaru podestylacyjnego jest nieco ograniczone z uwagi na niższą strawność takiego białka i aminokwasów. Dlatego w wypadku tuczników trzeba stosować taki wywar w ilości 50–100 kg w tonie mieszanki pełnoporcjowej.

Wartość DDGS

Średnia wydajność produkcji bioetanolu