Ważna, z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszanek paszowych, jest prawidłowa ocena surowca oraz wyprodukowanej paszy. Szczegółowe badanie surowca odbywa się m.in. za pomocą aparatury działającej w bliskiej podczerwieni, zapewniającej szybkie i miarodajne poznanie wyniku. 

Na wysoką jakość produktów wpływa także sposób dodawania tłuszczy roślinnych  i zwierzęcych  do mieszanek paszowych - w dwóch lub trzech miejscach dozowania podczas procesu produkcyjnego. Jest to bezpieczniejsze ze względu na dokładniejsze rozmieszczenie surowca w paszy. Ponadto, wspomniana praktyka daje pewność, iż surowiec został wydozowany w ilości pokrywającej zapotrzebowanie pokarmowe ptaków. Co więcej, tłuszcze dostarczają niezbędne wielonienasycone kwasy tłuszczowe, których organizm nie syntetyzuje i musi je otrzymać w pożywieniu. Należy przy tym zaznaczyć, iż stosowanie tłuszczów o niskiej jakości może obniżać ich kaloryczność i skutkować zwiększonym zużyciem paszy oraz problemami natury metabolicznej, a co za tym idzie podniesieniem kosztów produkcji  na fermach indyczych - informuje firma Cedrob Pasze.

W  celu  zwiększenia  bezpieczeństwa produkowanych pasz dla indyków, mieszanki paszowe w ofercie Cedrob Pasze wzbogacone są o preparat zakwaszająco - konserwujący. Ponieważ dawka preparatu  gwarantuje  działanie konserwujące  paszy,  nie  należy rezygnować  ze  stosowania  tych środków  bezpośrednio  na  fermie. Dodawanie do paszy preparatu zakwaszająco - konserwującego utrudnia,  a  wręcz  uniemożliwia rozwój  patogennych  mikroorganizmów - bakterii i grzybów oraz zabezpiecza przed powstawaniem mikotoksyn. Ograniczenie wpływu niekorzystnych  mikroorganizmów na  organizm  zwierząt  wiąże  się z działaniem zapobiegającym biegunkom, które mogą być wywoływane przez te drobnoustroje. Z kolei higienizacja paszy ogranicza do minimum obecność  bakterii w kruszonych i granulowanych mieszankach paszowych, w tym bakterii beztlenowych i salmonelloz oraz mikotoksyn. Higienizacja paszy to proces polegający na oddziaływaniu temperatury na mieszankę paszową w odpowiednim przedziale czasowym, co nie obniża jej wartości odżywczej, a znacznie zwiększa jej bezpieczeństwo. Kolejnym rozwiązaniem mającym na celu jak najlepsze wykorzystanie składników pokarmowych z paszy jest dodawanie do niej płynnych preparatów enzymatycznych po zakończonym procesie granulacji i wychłodzeniu paszy. Ma to ogromne znaczenie przede wszystkim z tego względu, że enzymy dodawane są do paszy po obróbce termicznej (higienizacja) i procesie granulacji. Stosowanie natrysku enzymów na zimny granulat, daje nam pewność, że spełnią one w jak najszerszym zakresie swoją rolę, która ma znaczący wpływ na efektywność trawienia składników pokarmowych. Wzbogacanie mieszanek paszowych w enzymy przed obróbką termiczną i procesem granulacji mogłoby doprowadzić do ich niewielkiej lub częściowej dezaktywacji, gdyż są one białkami wrażliwymi na wysoką temperaturę.