Prawie 3 mln zł na ten program przeznaczy Fundacja EkoFundusz, kolejne 1,2 mln zł to wkład własny parków narodowych i nadleśnictw, uczestniczących w przedsięwzięciu. W środę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisano umowę w tej sprawie.

Małopolska jest jednym z głównych terenów występowania głuszca w Polsce, jego populacja w tym regionie jest szacowana na ok. 500 sztuk, a liczebność cietrzewia na ponad 400 sztuk.

W programie ochrony tych ptaków uczestniczą: Babiogórski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy oraz nadleśnictwa w: Nowym Targu, Myślenicach, Suchej Beskidzkiej, Starym Sączu, Piwnicznej i Krościenku. W drugim etapie do grona tego dołączą nadleśnictwa w Wiśle, Jeleśni, Ujsołach, Węgierskiej Górce, i Nawojowej.

Dzięki dotacji z EkoFunduszu w Ośrodku Hodowli Głuszca w Wiśle zbudowana zostanie woliera adaptacyjna dla ptaków rehabilitowanych po wypadkach. Pracownicy nadleśnictw w siedliskach ptaków mają wykonać zabiegi pielęgnacyjne. Nadal prowadzona będzie inwentaryzacja głuszców i cietrzewi.

Dotacja przyznana w ramach ekokonwersji (zamiany polskiego zadłużenia zagranicznego na przedsięwzięcia w ochronie środowiska) pozwoli także na kupienie nart, rakiet śnieżnych, skuterów śnieżnych i lornetek potrzebnych do patrolowania terenu oraz na wykup z rąk prywatnych 29 ha polan leśnych znajdujących się w pobliżu torfowisk w Gorczańskim Parku Narodowym.

"Kluczowym celem tego projektu jest wydobycie obu gatunków ze stanu zagrożenia lub przynajmniej utrzymanie ich liczebność na obecnym poziomie, jeśli rokuje ona przetrwanie głuszca i cietrzewia dłużej" - powiedział PAP wiceprezes EkoFunduszu Ireneusz Mirowski.

Według Zbigniewa Żurka głównego specjalisty ds. ochrony w Gorczańskim Parku Narodowym zagrożeniem dla populacji głuszca i cietrzewia są zmiany w środowisku ich bytowania. "Kuraki leśne są gatunkami stabilnymi, nie lubią zmian środowiska, zwłaszcza głuszec przyzwyczajony do życia w konkretnym drzewostanie" - mówił Żurek. Niebezpieczne dla istnienia tych ptaków może być przesuszanie torfowisk, ich ekspansywna eksploatacja, przecinanie torfowisk drogami, duża penetracja terenu przez człowieka. "Jedna mała ingerencja uruchamia działanie wielu niekorzystnych czynników" - mówił Żurek.

Pierwszy etap programu ochrony głuszca i cietrzewia w Karpatach Zachodnich realizowany od 2005 do 2007 objął ponad 30 tys. ha lasów, łąk i torfowisk. W tym czasie udało się przeszkolić 70 pracowników parków i nadleśnictw, którzy wykonali 2,4 tys. patroli, wyznaczyć i oznakować granice stref ochronnych oraz stworzyć bazę danych z mapami cyfrowymi ostoi tych ptaków.

Cietrzew i głuszec należą do grupy tzw. kuraków leśnych. Obydwa gatunki są w Polsce zagrożone i pozostają pod ścisłą ochroną.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!