Badania zostały przeprowadzone na trzodzie chlewnej, krowach mlecznych i drobiu. W żywieniu tych zwierząt komponentami pasz było ziarno kukurydzy Bt MON 810, a także poekstrakcyjna śruta sojowa z soi HT. Pasze były jednolite pod względem białka i energii, a czynnikiem badawczym była obecność GM pasz w diecie dla zwierząt.

Nie wykazano istotnych różnic pod względem: strawności paszy przez zwierzęta, jakości jaj, mięsności  tusz i we wszystkich parametrach jakości mięsa wieprzowego. Przy chowie i użytkowaniu krów mlecznych nie stwierdzono istotnych różnic ze względu na wydajność dzienną i całkowitą w produkcji mleka przez krowy, a także w jakości uzyskiwanego surowca.

Należy również zwrócić uwagę, że podczas analizy treści pokarmowej przewodów trawiennych zwierząt stwierdzono, że transgeniczne DNA było trawione najpóźniej w dwunastnicy zwierząt. W wyniku tego nie ma możliwości, aby znaleźć GMO w kale i w bakteriach jelitowych, w wyniku czego nie możemy obawiać się przedostania się do środowiska organizmów GM - mówi prof. Franciszek Brzóska.

Badania zostały zlecone przez MRiRW w celu wyjaśnienia niektórych, często nieudokumentowanych twierdzeń dotyczących pasz GMO.

W Unii Europejskiej opublikowano 81 raportów dotyczących podobnych badań – wyniki tych badań przeczą upowszechnianym przez Internet (media) opiniom o szkodliwości GMO dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Podobał się artykuł? Podziel się!