Pasza lecznicza to szczególny rodzaj mieszanki, którą podaje się dużej grupie zwierząt w trakcie leczenia lub zapobiegawczo. Nie można przy tym zapominać, że stosowanie takiej paszy musi odbywać się pod nadzorem lekarza weterynarii. W gospodarstwie, w którym można produkować paszę leczniczą, wprowadzany jest Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, a rolnik musi uzyskać od służb weterynaryjnych specjalne pozwolenie.

Pasza

Autor: R. Leroch

Opis: Aby w gospodarstwie można było robić pasze lecznicze, trzeba zapewnić osobną ścieżkę produkcyjną.

Pasza lecznicza może być produkowana tylko na podstawie zlecenia od lekarza weterynarii i wyłącznie z produktu pośredniego (kupuje się go z wytwórni, mającej specjalne uprawnienia do takiej produkcji). Lek, który zostanie podany w paszy leczniczej, musi być najpierw w formie premiksu leczniczego. W uprawnionej wytwórni powstaje z niego wspomniany produkt pośredni lub od razu gotowa pasza lecznicza. Paszy leczniczej z produktu pośredniego rolnik nie może odsprzedać, istnieją bowiem odrębne przepisy dla wytwarzania pasz leczniczych nieprzeznaczonych i przeznaczonych do obrotu.

Wyodrębniona produkcja
Aby podawać lek w paszy we własnym gospodarstwie, należy spełnić warunki zawarte w rozporządzeniu MRiRW z dnia 1 lutego 2007 r. (DzU, Nr 24, poz. 156 i 157) w sprawie pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu. W tym celu w gospodarstwie trzeba stworzyć osobną ścieżkę produkcyjną dla tego rodzaju paszy. Wiąże się to z wydzieleniem oddzielnych pomieszczeń, w których rozdrabnia się paszę i materiały paszowe, miesza się składniki, przechowuje gotową mieszankę z lekiem oraz czyści i odkaża się zbiorniki po przechowywaniu paszy leczniczej. Trzeba ponadto posiadać urządzenia do dozowania, rozdrabniania i mieszania składników takiej paszy oraz certyfikowane urządzenia do ważenia. Podłogi i ściany pomieszczeń muszą mieć powierzchnię odporną na ścieranie, ale dającą się łatwo umyć i odkazić.