Silosy na paszę mogą być montowane pojedynczo lub w grupach. Zbiorniki zakończone są lejowatym wysypem. Wewnętrzna powierzchnia musi być płaska, ponieważ pasza trudno się zsypuje. Dotyczy to zwłaszcza mieszanek  natłuszczanych lub zawierających surowce o wysokiej higroskopijności. W takich wypadkach przy niesprzyjających warunkach może dochodzić do „zawieszania się pasz” w silosie. Wtedy paszociąg zaczyna „chodzić na sucho” i  niepotrzebnie zużywa energię. Dzieje się tak dlatego, że czujnik w ostatnim karmidle wyłącza instalację tylko wówczas, gdy zostanie ono napełnione paszą do wcześniej ustawionego poziomu. W nowoczesnych systemach zadawania paszy stosuje się dodatkowe czujniki chroniące system przed pracą „na sucho”, ale za to trzeba już ekstra zapłacić. Przy zakupie silosu dobrze jest również zwrócić uwagę na kształt leja wysypowego, ponieważ źle zaprojektowany kąt zsypu może przyczyniać się do częstego „zawieszania się paszy”, a  także jej rozwarstwiania podczas pracy paszociągu.

Czy blacha się nada?

Jedno z tańszych rozwiązań to zainstalowanie silosu wykonanego z metalu. Jest on zbudowany z blach ocynkowanych gładkich lub pofałdowanych, które łączy się zakładkowo za  pomocą śrub. Zastosowanie blachy falistej ma ograniczyć pochłanianie promieni słonecznych przez ściany zbiornika. Dach silosu i stożkowaty lej wykonane są z gładkiej blachy. W ścianie bocznej leju montuje się często dodatkowy zsyp, co umożliwia dostęp do wnętrza silosu bez odłączania końcówki paszociągu. Cała konstrukcja znajduje się na stalowych słupach osadzanych na betonowym fundamencie.

Zbiornik napełnia się paszą poprzez rurę, która zakończona jest złączką pozwalającą na podłączenie przewodu od zbiornika paszowozu. Opróżnianie odbywa się za pomocą przenośnika, np. spiralnego lub łańcuchowego. Dach silosu powinien być tak skonstruowany, aby zapobiegał ściekaniu wody po ścianach. Dodatkowo zbiornik wyposaża się we wskaźnik oceny napełnienia. W wypadku silosów metalowych istnieje też możliwość zastosowania dodatkowych kolanek o łagodnych profilach, co ogranicza rozbijanie granul podczas wsypywania paszy.

Cena silosu z blachy ocynkowanej płaskiej lub falistej zależy przede wszystkim od jego pojemności. Za silos 5-tonowy trzeba zapłacić ok. 4,5 tys. zł (brutto), za 20-tonowy natomiast ok. 10 tys. zł (brutto).