W trakcie tuczu zwierzęta wymagają stałego dostarczania składników pokarmowych, które mają zaspokoić ich potrzeby bytowe i produkcyjne. Uzyskanie dobrych wyników w tuczu uwarunkowane jest m.in. dostępem do paszy.

Karmidła skrzyniowe

Autokarmidła są w kształcie skrzyni, w której jedna ze ścian biegnących wzdłuż długości została zamontowana pod kątem, aby ułatwić osypywanie się paszy z zasobnika do korytka. Ilość zsypującej się mieszanki reguluje specjalna zasuwa pozwalającą zmieniać wielkość szczeliny na dnie zasobnika z paszą. Taka regulacja jest najczęściej kilkustopniowa, dzięki czemu można dostosować poziom paszy w korytku karmidła do wieku zwierząt i fazy tuczu.

karmidlo.jpg

Autor: R. Leroch

Opis: Do karmidła skrzyniowego można też doprowadzić końcówki paszociągu.

W tego typu karmidłach korytko często zostaje podzielone na kilka stanowisk. W grupie warchlaków przykładowo może być ich 2–7, zaś dla tuczników 1–4. Karmidła mogą też być jednostronne bądź dwustronne i wtedy jedno wykorzystywane jest dla dwóch kojców.
Zamiast karmideł podających paszę na sucho można również montować takie, które umożliwiają zadawanie mieszanki w formie papki. Mają one podobną konstrukcję jak poprzednie, ale różnią się budową koryta – jest ono szersze i niżej położone w stosunku do podłoża. Jego dno wykonuje się ze specjalnie wyprofilowanej blachy ocynkowanej. Do takiego karmidła oczywiście musi być doprowadzona woda, tak aby możliwe było wymieszanie się jej z paszą.

Wielkość zamontowanych autokarmideł musi zostać dobrana odpowiednio do grupy wiekowej tuczników i ich liczby w kojcu. Dla młodych, o masie ciała do 40 kg, proponuje się automaty „warchlakowe”, które mają na ogół 74 cm wysokości, 31 cm głębokości, a koryto powinno być umieszczone na wysokości 12 cm. Poszczególne modele karmideł „warchlakowych” różnią się szerokością. To według tej wielkości dobiera się dane karmidło do wielkości grupy. Średnio na centymetr szerokości karmidła przypada 2,05 warchlaków, często jednak podaje się przedział 1,7–2,54. Dla przykładu karmidło o podanych wyżej wymiarach i szerokości 61 cm przeznacza się dla grupy 24–36 warchlaków, zaś o szerokości 122 cm – dla 48–72.