Dokładnie wymieszana pasza musi być jednorodna w każdym miejscu, gdyż jest to jeden z głównych czynników wpływających na jej jakość. Dlatego do jej przygotowania warto użyć urządzeń, które pozwolą spełnić ten warunek.

Mieszanie w pionie

Największy wybór jest wśród mieszalników pionowych. Są one również najczęściej spotykane w gospodarstwach. Zaleta tych urządzeń to przede wszystkim prosta obsługa i – w porównaniu do urządzeń innego typu – niższa cena. Zasadniczą częścią takiego mieszalnika jest okrągły, stalowy zbiornik zakończony w dolnej części lejem. Wewnątrz znajduje się pionowy spiralny przenośnik, który przesuwa i łączy komponenty. Mieszanie polega na wielokrotnym transporcie załadowanego w zbiorniku materiału z dna ku górze. Przenośnik jest napędzany silnikiem elektrycznym, o mocy dopasowanej do pojemności zasobnika. Taki mechanizm może okazać się niedokładny przy sporządzaniu pasz treściwych ze składnikami, które dodaje się w małych ilościach, np. nieprzekraczających procenta. Ponadto w zasobniku mogą być miejsca, gdzie zatrzymuje się pasza, gdyż mieszadło jest w znacznej odległości od ścian.

Jedną z firm specjalizujących się w produkcji urządzeń do przygotowywania pasz jest Zuptor. Oferuje on kilka kombinacji linii rozdrabniająco-mieszających, a także każde z urządzeń osobno. Mieszalniki pionowe dostępne są w pięciu wersjach, o zbiornikach: 500, 750, 1000, 1500 i 2000 kg, co odpowiada pojemnościom 1,3–3,8 m3.Ślimaki mieszające w trzech mniejszych modelach są napędzane silnikami o mocy 3 kW, w dwóch największych o mocy 4 kW. Jeżeli pomieszczenie, w którym znajduje się mieszalnik, jest wysokie (4,5–4,5 m), można zainstalować górne odpylacze z podstawowego wyposażenia. Przy zastosowaniu dolnych odpylaczy mieszalniki mają wysokość 2,7–3,7 m. Dostępne są mieszalniki ze standardowym zasypem komponentów dolnej części leja lub z bocznym koszem zasypowym, z którego składniki transportuje się przenośnikiem ślimakowym. W dodatkowym wyposażeniu znajduje się m.in. wyłącznik czasowy, wysyp przystosowany do workowania, wysyp umożliwiający podłączenie przenośnika ślimakowego (np. do transportu do silosu), natłuszczarka, a także waga mechaniczna bądź elektroniczna. Mieszanie składników trwa 10–20 min. w zależności od wielkości zasobnika.