Krajowa produkcja pasz zbożowych (zboża paszowe plus otręby z przemiału zbóż na mąkę) może w tym sezonie wynieść 18,6 mln ton jednostek zbożowych (w poprzednim sezonie – 13,6 mln ton), z czego 17,1 mln ton stanowi ziarno paszowe ze zbiorów w 2007 r. Podaż zbóż paszowych na rynku jest dodatkowo mniejsza z powodu niższych zapasów początkowych i dużego, jak na bieżącą podaż zbóż, popytu eksportowego.

O mniej więcej 15 proc. – do 1,1 mln ton – zwiększy się natomiast produkcja surowców wysokobiałkowych. Wzrost ten wynika z przewidywanego zwiększenia przerobu rzepaku w kraju i wyższych zbiorów roślin strączkowych pastewnych przeznaczonych na ziarno. Według wstępnego szacunku GUS tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce były rekordowe i wyniosły 2,1 mln, co zapewne przyczyni się do wzrostu jego przerobu i produkcji śruty rzepakowej. Z informacji przemysłu tłuszczowego wynika, że w bieżącym sezonie przerób rzepaku może wynieść 1,6–1,7 mln ton i byłby większy niż w poprzednim sezonie o 100–150 tys. ton. Produkcja śruty rzepakowej w tym sezonie może wynieść ok. 950 tys. ton, czyli o 80 tys. ton więcej niż w sezonie poprzednim.

Mniejszy popyt

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe (zbożowe i wysokobiałkowe), które w minionym sezonie zwiększyło się do 22,5 mln t, czyli o 5,3 proc., w bieżącym sezonie zmniejszy się o prawie 4 proc. i wyniesie 21,6 mln ton.

Za obniżeniem popytu na pasze zbożowe przemawiają bardzo wysokie ceny zbóż i pasz oraz faza spadkowa cyklu świńskiego. Według oceny Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie w drugiej połowie tego roku  produkcja żywca wieprzowego może się zmniejszyć o 4 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W podobnym stopniu może zmniejszyć się produkcja żywca wołowego. W pierwszej połowie 2008 r. spadek produkcji żywca wieprzowego może być jeszcze większy, ponieważ z powodu wysokich cen zbóż i pasz należy spodziewać się większej redukcji pogłowia świń. Spadku zapotrzebowania na pasze dla świń nie wyrówna rosnąca produkcja drobiarska.