"Projekt zakończy się 31 maja. W jego ramach w Rudawce Rymanowskiej w Beskidzie Niskim na terenie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrzechowej k. Sanoka powstało Polsko-Ukraińskie Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego z oddziałami w ukraińskim Gołubyne na Zakarpaciu i w Rzeszowie" - powiedział PAP dyrektor biura Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Marek Gibała.

Centrum utworzono przy współpracy Zakładu Doświadczalnego w Odrzechowej, Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie oraz ukraińskiej Naukowo-Produkcyjnej Asocjacji Plemkonecentr z Gołubyne. Partnerem wiodącym był zakład w Odrzechowej, w którym od 30 lat hoduje się konie rasy huculskiej.

Gibała przypomniał, że po obu stronach granicy powstały także m.in. półotwarte systemy hodowli hucułów; w Polsce na prawie 110 hektarach w Zawoi i Polanach w Beskidzie Niskim. Utworzone zostały również w obu krajach ścieżki huculskie dla potrzeb treningu koni.

Prowadzono szkolenia dla obecnych i potencjalnych hodowców; dotyczyły one m.in. zasad i sposobów hodowli koni huculskich , użytkowania wierzchowego i zaprzęgowego, podkuwania, a także wykorzystania hucułów w hipoterapii. Dodatkowo organizowano imprezy kulturalne, które propagowały dziedzictwo kulturowe Karpat Wschodnich.

"Obecnie kończymy prace nad wieloletnią strategią +Restytucja konia huculskiego w jego naturalnym środowisku+, która w Polsce, a w szczególności na Ukrainie pomoże w popularyzacji hodowli koni tej rasy. Dobiega też końca realizacja filmu opowiadającego o koniu huculskim w Karpatach Wschodnich" - dodał Gibała.

W jego ocenie projekt powinien pomóc m.in. w "liczniejszym powrocie konia huculskiego do jego ojczyzny, czyli na Huculszczyznę". Gibała podkreślił, że podczas realizacji projektu wykorzystane zostały polskie doświadczenia.

W Polsce, głównie na Podkarpaciu i w Małopolsce, żyje ponad 5 tys. koni huculskich; 20 lat temu było ich tylko ok. 400. Wzrost liczebności tych zwierząt to efekt prowadzonego programu hodowli i ochrony rasy. "Natomiast na Ukrainie jest 120 zarodowych klaczy huculskich oraz 25 ogierów. Większość wywodzi się z polskiej hodowli" - dodał Gibała.