W związku z tym, pszczelarze mogą wysyłać materiał z osypanych rodzin pszczelich celem wykonania wielokierunkowych badań laboratoryjnych i identyfikacji czynników mogących mieć wpływ na ginięcie rodzin.

Ponadto w celu oceny rozmiaru strat rodzin pszczelich w ramach europejskiego programu badawczego COLOSS (Prevention of honey bee colony losses - zapobieganie stratom rodzin pszczelich) opracowano międzynarodową ankietę, która ma zebrać porównywalne dane na poziomie UE dotyczące śmiertelności pszczół. Ankieta Coloss prowadzona jest niezależnie od ankiety wymaganej od pszczelarzy przesyłających próbki do badania do Instytutu Weterynarii w Puławach, który gromadzi dane tylko z pasiek, gdzie straty zimowe wyniosły przynajmniej 10 proc. W ankiecie tej pszczelarze z krajów europejskich odpowiadają na takie same lub zbliżone pytania dotyczące zimowli pszczół.

Uzyskane dane pozwolą wykryć ewentualne reguły obserwowane przy zamieraniu rodzin pszczelich w poszczególnych latach oraz pozwolą ocenić, gdzie to zamieranie może być silniej wyrażone (również na poziomie krajowym). W Polsce koordynatorem tego badania jest Grażyna Topolska, kierownik Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Podobał się artykuł? Podziel się!