Pierwsze miesiące 2006 r. były postrzegane przez ważny spadek spożycia mięsa drobiowego spowodowanego ptasią grypę i miało on konsekwencje w sektorze pasz dla drobiu. Produkcja pasz w UE zmniejszyła się o 4 proc., mimo że w niektórych krajach spadek był większy – np. Francja (-6 proc.), Włochy (-8 proc.) i Hiszpania (-9 proc.). Jedynym krajem liczącym się w produkcji pasz dla drobiu była Polska (+7 proc.), natomiast Francja utrzymała swoją pozycję największego producenta pasz w UE nie tylko dla drobiu. Według szacunków Europejskiej Federacji Pasz (FEFAC), przewiduje się w 2007 r. produkcję na poziomie ub. r. Spadek produkcji pasz w pierwszych miesiącach br. roku zostanie zrekompensowany wzrostem produkcji pod koniec roku.

Pasze w górę
Po wielu latach tendencja spadkowej produkcji pasz dla trzody chlewnej w UE, która były przewidziana przez ekspertów, rozpoczęło się jej odbudowanie. Produkcja pasz dla trzody w UE-25 w 2006 r. wzrosła o 7 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost ten wziął się z produkcji w nowych krajach członkowskich, szczególnie w Polsce. W Holandii produkcja wzrosła w 2006 r. o 4 proc. po prawie dekadzie kontynuowanego spadku. W przypadku Hiszpanii, która jest liderem w produkcji pasz dla trzody chlewnej, jej produkcja spadła o 0,3 proc.
Według prognoz Europejskiej Federacji, produkcja pasz dla trzody chlewnej w 2007 r. powinna się ustabilizować. Przede wszystkim dlatego, że - mimo przewidywania lekkiego wzrostu produkcji świń – poprawia się zarządzanie zootechniczne, wskutek czego następuje zmian pasz na bardziej wydajnych.

Popyt na pasze dla bydła lekko wzrósł w 2006 r. - o 1 proc., ale - zależnie od kraju członkowskiego - sytuacja była różna. Na Półwyspie Iberyjskim po latach suszy warunki agronomiczne poprawiły się w 2006 r., sprzyjając zbiorom zielonki, ale produkcja pasz dla bydła spadła o 13 proc. w Hiszpanii i o 17 proc. w Portugalii. W innych krajach produkcja wzrosła: w Holandii (+25 proc.), Irlandii (+17 proc.) i Polsce (+20 proc.).

Analizując bieżący rok w sektorze hodowli bydła, zaobserwowano konkurencję w wykorzystaniu ziemi do produkcji zbóż w miejsce produkcji zielonki. Eksperci z Europejskiej Federacji Producentów Pasz (FEFAC) przewidują, że mimo lepszych warunków dla produkcji pasz zielonych dla bydła w kampanii 2006/2007 niż w ubiegłych latach - szczególnie na Półwyspie Iberyjskim - popyt na pasze dla bydła powinien utrzymać się na stabilnym poziomie w 2007 r.