W 2008 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej zarejestrowano 131 468 salmonelloz, z czego ok. 60-70% pochodziło ze skażonej żywności, której źródłem był drób (50-70%), wieprzowina (10-20%) oraz wołowina (10-20%). W analogicznym okresie w Polsce odnotowano 9 473 tego typu przypadków.

Rok wcześniej w Polsce zanotowano 15 332 przypadków pokarmowych zatruć bakteryjnych, z czego aż 75% było wywołanych przez pałeczki z rodzaju salmonella. Przedstawione statystyki dotyczą przypadków zarejestrowanych i zdiagnozowanych w jednostkach Zdrowia Publicznego. Znaczny procent zachorowań (15-30%) pozostaje poza  zasięgiem oficjalnych statystyk.

Źródłem bakterii jest zarówno skażona woda, jak i żywność w postaci mięsa i jego przetworów oraz jaja, kremy, majonezy, lody, ryby, przetwory nabiałowe i inne produkty, które stanowią codzienny składnik naszej diety pokarmowej.

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zakażenia i zatrucia pokarmowe, w tym salmonellozy, to choroby o charakterze zakaźnym toksycznym i inwazyjnym. Z racji potencjalnych  zagrożeń, jakie niesie ze sobą wystąpienie czynnika chorobotwórczego oraz strat ponoszonych w wyniku wprowadzenia na rynek żywności stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia konsumenta, problem bezpieczeństwa żywności i wytwarzania tzw. bezpiecznej żywności to nie dodatkowy wymóg, lecz bezwzględna konieczność.

Provimi Polska stworzyło system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP. W centralnym laboratorium Provimi wykonywane są systematyczne analizy mikrobiologiczne w kierunku obecności bakterii z rodzaju salmonella na każdym etapie produkcji.