Nie gromadzą one w swym ciele tyle tłuszczu i innych substancji, by mogły przetrwać długą zimę w stanie letargu. Stopniowe drętwienie pszczół następuje już przy temperaturze niższej od 8°C. Właściwie już od wiosny pszczoły przygotowują się do zimy gromadząc nektar, który następnie przerabiają na miód - produkt łatwy do przechowania i spożycia w czasie zimy.

Aby miód nie był zaatakowany przez drożdżaki, jego koncentracja musi dojść do 80-82% cukrów. Natomiast by nie wchłaniał wilgoci lub nie wysychał, pszczoły poszywają go zasklepem woskowym. Żeby był łatwo przyswajalny w temperaturze zimującego kłębu, cukry złożone zawarte w nektarze muszą być rozkładane przez pszczoły na cukry proste: glukozę i fruktozę. Drugim ważnym pokarmem magazynowanym przez pszczoły, zwykle na skrajnych plastrach, zalewanym miodem i zasklepionym woskiem jest pierzga (przerobiony pyłek kwiatowy). Jest ona niezbędna zwłaszcza na przedwiośniu, kiedy rozpocznie się czerwienie a pszczoły jeszcze nie wylatują z ula.

Jednym z objawów przygotowywania się do zimowli jest wypędzanie trutni z uli, co trwa zwykle 3-7 dni. Pszczoły stają się w tym okresie złośliwe. Trutnie zachowywane są tylko w rojach bezmatecznych lub ze starymi matkami.

Skupianie się pszczół w zimowy kłąb zależy od siły roju. Słabe rodziny zaczynają wiązać się w kłąb już przy 13°C., średnio przy 10°C, a silne poniżej 7°C. Najpierw ochłodzeniu ulęgają pszczoły na skrajnych plastrach i na dole gniazda. Naturalną koleją rzeczy zaczynają one zmierzać ku ciepłemu centrum, kłąb się zagęszcza a na powierzchni powstaje żywa pokrywa. W środku pszczoły rozmieszczone są luźniej.

Początkowo kłąb jest niestały, skupia się, gdy jest chłodno, a rozchodzi w ciągu ciepłego dnia. Ustala się wraz z utrwaleniem ciągłej niskiej temperatury. Kłąb formuje się zwykle naprzeciw wylotka. Normalne położenie wylotka jest na wprost środka gniazda, przesunięcie wylotka powoduje zwykle i przesuniecie się pszczół. Silne roje wiążą kłąb bliżej wylotka, słabe dalej. Kłąb zimowy umieszcza się na tych plastrach, gdzie wychowało się ostatnie w sezonie pokolenie młodych pszczół. Są tam puste komórki, do których zimą wchodzi pewna cześć pszczół.