Temat raktopaminy podzielił Światową Organizację Handlu (WTO) na dwie grupy, – tych którzy nie zamierzają zaprzestać stosowania tzw. chudego mięsa w proszku w żywieniu zwierząt oraz, na tych którzy nie będą tolerować takiego dodatku do paszy, ani też importu produktów pochądzących od zwierząt żywionych paszą z dodatkiem raktopaminy.

Mimo tego, standardy dla pozostałości raktopaminy w produktach pochodzenia zwierzęcego zostały ustalone przez Komisję Codex Alimentarius. Codex wyznacza w skali międzynarodowej normy żywności, kodeksowe praktyki, zalecenia i wytyczne wykorzystywane przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe na całym świecie.

Po  pięciu latach negocjacji ustalono limity, zaledwie większością dwóch głosów (67 – przeciw, 69 - za)dla najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości raktopaminy dla trzody chlewneji bydła. Ustalone poziomy mówią o dopuszczalnej, maksymalnej pozostałości raktopaminy w mięsie (bydła lub trzody chlewnej) równej 10 µg/kg, 40 µg/kg w wątrobie oraz 90 mg/kg raktopaminy w nerkach.

Ustalanie poziomów pozostałości raktopaminy w produktach pochodzenia zwierzęcego otwiera furtkę dla legalnego stosowania w żywieniu zwierząt chlorowodorku raktopaminy (z rodziny beta-antagonistów, których stosowanie na terenie UE zostało zabronione od 1996 r.).

Przeciwne nowym zasadom były kraje, które prowadzą politykę zerowej tolerancji w stosunku do raktopaminy w żywieniu zwierząt. Na posiedzeniu Komisji Codex Alimentarius decyzję o standardach dla raktopaminy próbowały przede wszystkim zablokować: Unia Europejska, Chiny Rosja i Indie. Swoją decyzję motywowały zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego konsumentów, jakie może wynikać z regularnego stosowania leku w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Z drugiej strony, Brazylia i USA, z dużym zadowoleniem przyjęły wyznaczenie limitów dla raktopaminy przez Komisję C.A.  – tam raktopamina jest legalnie dodawana do paszy. Nowe standardy otwierają drogę tym krajom do zwiększenia eksportu wołowiny i wieprzowiny m.in. do Chin i UE - które do tej pory nie dopuszczały na swój rynek produktów pochodzących ze zwierząt, które były żywione z dodatkiem raktopaminy.

Na posiedzeniu Komisji C.A., brazylijski minister rolnictwa podkreślił, że kraj importujący nie może zakazać dopuszczenia na swój rynek mięsa, które zawiera daną substancję w normach dopuszczalnych ustalonych przez C.A. W takiej sytuacji wszelkie sankcje i ograniczenia dla eksporterów nie będą zgodne z zasadami wolnego handlu, które reguluje Światowa Organizacja Handlu (WTO). Podobał się artykuł? Podziel się!