Od kilku lat Stanisław Owczarek prowadzi intensywną hodowlę bażanta łownego. Głównymi odbiorcami ptaków są koła łowieckie, ale trafiają one też do hodowli amatorskich.  – Trzy lata temu, kiedy zakupiliśmy inkubatory, rozpoczęliśmy hodowlę bażantów na dużą skalę – wspomina Owczarek. – Rozbudowaliśmy wybiegi dla ptaków, a teraz budujemy kolejne woliery.

Swoją przygodę z hodowlą Stanisław Owczarek rozpoczął dużo wcześniej. Najpierw amatorsko zajmował się chowem kur ozdobnych, następnie pawi i bażantów. Jego zdaniem, był to dobry początek, ponieważ dzięki temu nabrał doświadczenia w obserwacji ptaków i ich hodowli.

Blisko natury

Do utrzymania bażantów łownych wystarczają woliery o powierzchni 20 m2 i wysokości 2 metrów. Pojedyncza woliera została wykonana przy wykorzystaniu starych ogrodzeń betonowych, których szerokość wynosi 25 cm. Poszczególne płyty wkopano w ziemię na głębokość 20 cm, a do wystającej części przymocowano siatkę ogrodzeniową, tak aby bażanty czy drapieżniki nie mogły jej unosić. Dodatkowo na siatkach odgradzających poszczególne woliery przymocowano do wysokości 50 cm arkusze blachy. Ma to zapobiegać walkom między sąsiadującymi kogutami.

W skład wyposażenia woliery, w której znajduje się 5–7 kur z jednym kogutem wchodzi poidło, karmidło ustawione pod daszkiem i wykonana z gałęzi budka mająca służyć jako schronienie dla ptaków w czasie deszczu. Ważne jest, aby karmidło było pod zadaszeniem, zwłaszcza gdy planuje się podawanie paszy granulowanej. Podczas deszczu taka pasza szybko zamienia się w papkę i ptaki nie mogą jej pobrać.

Przed zasiedleniem woliery dobrze jest posiać w niej trawę i posadzić drzewka, np. modrzew. Ponadto trzeba umocować dodatkowo żerdzie, bo bażanty w naturze lubią nocować na gałęziach. Na dużych wybiegach, gdzie hodowca utrzymuje młode ptaki, posadził dodatkowo topinambur. Jest to roślina wieloletnia i doskonale nadaje się do wykorzystania jako „całoroczna pasza”. Bażanty w sezonie wiosenno-letnim zjadają jej zielone liście i wygrzebują z ziemi bulwy, które też są dla nich atrakcyjnym pokarmem.