Populacja maciorek owczych zmniejszyła się w skali roku o 4,5 tys. sztuk (o 2,8 proc.) do poziomu 155,7 tys. sztuk. W porównaniu do stanu w grudniu 2011 r. pogłowie owiec wzrosło o 54,1 tys. sztuk (o 25,4 proc.), w tym stado maciorek o 13,9 tys. sztuk, tj. o 9,6 proc.

Pogłowie owiec w czerwcu 2012 r. wzrosło w 11 województwach. Największy wzrost, o 15 proc. i więcej, odnotowano w województwach: dolnośląskim (o 18,8 proc.) i pomorskim (o 16,1 proc.). W pozostałych 5 województwach populacja owiec spadła, a najsilniej w opolskim (o 19,9 proc.) i kujawsko-pomorskim (o 11 proc.).

W czerwcu 2011 r. największym udziałem w krajowym pogłowiu owiec charakteryzowały się województwa: małopolskie (30,1 proc.), podkarpackie (8,7 proc.), wielkopolskie (8,5 proc.) i podlaskie (8 proc.), a najmniejszym - opolskie (0,7 proc.), świętokrzyskie (1,2 proc.) i lubuskie (1,5 proc) - podaje GUS.

Podobał się artykuł? Podziel się!