W głosowaniu wzięło udział 438 posłów: 296 było za przyjęciem ustawy, 125 było przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu.

Chodzi o miejsca, gdzie mogą być sprzedawane ryby z połowu. Ustawa stanowiła, że ryby, które wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru (chodzi o dorsza i łososia), rybacy mogą sprzedawać wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży lub innym miejscu, określonym przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Centra pierwszej sprzedaży to wyodrębnione w porcie rybackim lub przystani rybackiej miejsca, wyposażone w niezbędną infrastrukturę i przeznaczone do prowadzenia sesyjnej lub aukcyjnej sprzedaży ryb. Takie centra znajdują się w Helu, Władysławowie, Darłowie, Ustce i Kołobrzegu.

Trybunał zakwestionował te przepisy ustawy, które stanowiły, że minister właściwy do spraw rybołówstwa będzie mógł wskazać tzw. inne - poza centrami - miejsca pierwszej sprzedaży tych gatunków ryb.

Senat, który przygotował projekt nowelizacji ustawy, zaproponował wykreślenie zakwestionowanych prze Trybunał przepisów. W piątek posłowie zdecydowali, że w przypadku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, pierwsza sprzedaż może odbywać się wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży.

Senator Andrzej Grzyb (PO) wskazywał w trakcie sejmowych prac nad ustawą, że nowelizacja w istocie nie zmieni stanu prawnego, ponieważ obecnie i tak nie istnieją owe "inne miejsca pierwszej sprzedaży". - Projekt ma na celu tylko usunięcie wątpliwości, które mogą istnieć po stronie adresatów - mówił na jednym z majowych posiedzeń sejmowej komisji rolnictwa.

Przedstawiciele ministerstwa rolnictwa informowali natomiast, że trwają prace nad kolejną nowelizacją tej ustawy, ponieważ zasady organizacji rynku rybnego wymagają dalszego doprecyzowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!